Juridisch gevecht dreigt over problemen in Bosbergtoren

Wachten op de lift in de Bosbergtoren. FOTO LOURENS LOOIJENGA

De problemen rond de lift in de Bosbergtoren in Appelscha kunnen nog wel eens een juridisch staartje krijgen. Het Liftinstituut wil  geen nieuw certificaat afgeven voor de lift. Daardoor is de lift sinds eind september buiten gebruik.

De lift heeft eigenlijk al sinds de oplevering van de toren in 2017 problemen opgeleverd, zo vertelde wethouder Marian Jager-Wöltgens dinsdagavond in een commissievergadering. Maar die eerste storingen werden opgelost op basis van het onderhoudscontract met leverancier Schildler Liften BV. Ook tijdens de corona-periode waren er in 2020 problemen als de lift na een periode van stilstand weer moest worden opgestart. In maart van dit jaar waren er zoveel storingen, dat het voor de gemeente duidelijk was dat er toch een structureel probleem zou moeten zijn. En dat klopt.

De lift in de Bosbergtoren kan namelijk niet tegen alle invloeden van het weer. De open toren zorgt voor invloeden van wind en regen, maar ook de hitte heeft invloed op o.a. het besturingssysteem, dat bovenin de toren zit. Bij de bouw is dus te weinig bescherming geboden aan de lift. En dus werd door de gemeente contact gezocht met de bouwer van de toren en de leverancier van de lift. Dat was het begin van vele gesprekken op bestuurlijk en ambtelijk niveau. In ieder geval werden daarmee storingen in de zomer voorkomen, maar het probleem is er nog altijd. Dat leidde dus ook tot het niet krijgen van een certificaat. Daarbij speelde ook een probleem met een railing en noodverlichting.

Duidelijk is volgens de wethouder dat er aanpassingen nodig zijn. Maar wie dat dan gaat betalen? Ze hoopt over twee weken de kosten in beeld te hebben. Er zijn offertes gevraagd. Maar de wethouder meldde ook dat er verschil van inzicht is over de verantwoordelijkheden. Met andere woorden: de bouwer en leverancier zijn niet van plan voor eigen rekening de gebreken te verhelpen. En of de gemeente hen juridisch daartoe kan dwingen op basis van garanties is blijkbaar maar zeer de vraag. Ook de haalbaarheid van juridische stappen wordt namelijk nu onderzocht. Uiteindelijk wil de wethouder dat de lift in het volgend seizoen weer werkt zoals deze hoort te werken.

Het was niet de enige vervelende mededeling van de wethouder over de Bosbergtoren. B&W wilden het eigendom, beheer en onderhoud van de Bosbergtoren in handen te geven van de Coöperatie Appelscha regio 3.0. Maar dat voorstel is alsnog van de raadsagenda gehaald. Een fiscaal bureau stelde maandag op de valreep vast dat de gemeente geen BTW terug kan terugvragen als er geen formeel huurcontract is. Ook daar moet dus eerst worden onderzocht hoe dat juridisch zit. De wethouder hoopt dat alsnog in november een besluit over de overdracht genomen wordt. ‘Dit is een formaliteit.’ Maar het college worstelt ook nog steeds met een btw-probleem bij de mogelijke overdracht van het Biosintrum aan de stichting, die nu huurder is. Dat riep vanuit de raad de vraag op of de gemeente wel voldoende kennis in huis heeft.

Nieuws

menu