'Jubilerende Schrieversronte geeft kleur aan onze gemeenschap'. Streektaalorganisatie bestaat halve eeuw

Op 29 april 1972 komen in de ULO in Wolvega zo’n vijftig mensen bijeen op een eerste ‘praotmiddag’. Het is een reactie op het besluit van de RONO om te stoppen met het uitzenden van een wekelijks Stellingwerfs kwartiertje op de Radio. Er wordt die dag een stuurgroep opgericht, die pas in 1976 overgaat in een stichting. Maar de bijeenkomst in Wolvega gaat wel de analen in als de officiële oprichting van de Stellingwarver Schrieversronte.

De boekenverkoop via de sutelactie is een begrip geworden in de Stellingwerven. EIGEN FOTO

De boekenverkoop via de sutelactie is een begrip geworden in de Stellingwerven. EIGEN FOTO

In het winterseizoen van 1971-1972 krijgen enkele langharige twintigers uit de Stellingwerven de kans om bij de regionale omroep Noord en Oost een programma te maken. Dat is dan sinds 1959 de regionale omroep voor Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel, de voorganger dus van Omrop Fryslân. Het programma heet ‘Op ‘e Schostienmaantel’. In huize Bloemhoff in Nijeberkoop komen mensen op zaterdagmorgen bijeen om als een soort redactie onderwerpen te bedenken.

Nieuws

menu