Jarige muziekvereniging Concordia geeft jubileumconcert tijdens tentfeest in Elsloo

Concordia in 1929.

Concordia in 1929. Eigen foto

Eindelijk is het zover: zaterdagmiddag 4 juni mag de 101-jarige muziekvereniging Concordia uit Elsloo haar eeuwfeest vieren.

Concordia bestond op 1 augustus vorig jaar honderd jaar. Corona zorgde ervoor dat dat ivoren jubileum niet gevierd kon worden. Maar zaterdag 4 juni is het dan zover. Op het door de Vesuvius georganiseerde seniorenmiddag in de feesttent op het sportpark in Elsloo brengt de vereniging haar jubileumconcert. Sinds begin dit jaar zijn de leden, met hulp van oud-leden, volop bezig met voorbereidingen op de speciale uitvoering.

Concordia, in 1921 begonnen met tien leden, telt momenteel 22 leden en een tiental jeugdleden in het jeugdorkest. Elders wonende, maar Concordia trouw gebleven leden tonen nu een mooie inzet en de beste krachten aan de vereniging.

In de gloriejaren bestond Concordia uit een dikke zeventig actieve- en hoofdzakelijk jonge muzikanten tussen de twaalf en vijfentwintig jaar en ook nog twaalf leerling-leden. Door de jaren heen was er naast het jeugdkorps een slagwerkgroep, het opleidingsorkest, de blokfluitgroep en het A-orkest. Daarnaast was er jarenlang blaaskapel De Stobberooiers, wat later de Egelander kapel De Klaeterjaegers werd. Ook telde de vereniging ooit de band E-lende en was er een jazzorkest, voornamelijk gevormd uit jonge muzikanten.

De tekst gaat verder na de foto

Dorpsbeeld

Concordia behoort al honderd jaar tot het dorpsbeeld van Elsloo. De koffer met herinneringen wordt regelmatig geopend en dan overheerst vooral de mooie tijd die de vereniging beleefde. Maar in die honderd jaren is de relatief kleine dorpsfanfare door diepe dalen en over hoge toppen gegaan, en is men, hoe moeilijk het ook is, nog steeds vol enthousiasme actief om de vereniging staande te houden in een veranderende maatschappij.

Door de jaren heen keek men altijd naar de toekomst. En dan bleek telkens dat het niet vanzelf ging. Opleiden en werven van nieuwe leden heeft altijd in de belangstelling gestaan. De betekenis van de naam Concordia - door samenwerking worden kleine dingen groot - moet de komende jaren meer dan anders het credo zijn van het muziekkorps, wil de club blijven bestaan.

Jubileumconcert

‘De voorbereidingen voor een jubileumconcert waren pre-corona in volle gang. Nu het weer mag is er ook weer een doel om naar toe te werken’, stelt voorzitter Anne van de Akker in bijzijn van medebestuurders Ingrid Kastelein en Miranda Boersma. ‘We zijn blij met het feit zaterdag deel te mogen nemen aan de seniorenmiddag. We gaan dan een mooi repertoire ten gehore brengen.’

‘ Het thema is toepasselijk ‘Goud van oud’ waarin we door honderd jaar muziek heen gaan. We krijgen daarbij hulp van oud-leden. Het is een gezellige bedoening. Fijn om nu met een groot orkest van 45 personen te repeteren. We hopen dat het een positief effect teweeg brengt, zodat een aantal oud-leden zich weer als ‘echt’ lid inschrijven.’

‘Waarom er leden afhaken is niet met zekerheid te zeggen. Zeker de tijden van corona, waarin men elkaar minder kon ontmoeten en inspireren, hebben parten gespeeld. Door de coronapandemie is er wel verloop geweest, maar dat is niet de enige reden dat er bijvoorbeeld geen grote toeloop van jeugd is. Zij hebben, vergeleken met een groot aantal jaren geleden, genoeg keuze om de vrijetijd in te vullen’, beredeneert Van de Akker.

Wensen

Een paar wensen die leven bij Concordia zijn een uitbreiding van het aantal actieve leden, oud-leden die gaan herintreden, meer bestuursleden, meer jeugdleden en daaraan gekoppeld weer een commissie die de jeugd behartigt. Zorgen zijn er voor het bestuur. Het gaat hand in hand met de ontwikkeling van de maatschappij

Een kleine tien leden vormen onder leiding van Richard de Vos het jeugdorkest. Het bestuur hoopt dat het muziekonderwijs van zowel Kunst en Coo als op de basisschool onder leiding van onder andere Hans Jonker zijn vruchten afwerpt, dat het Concordia nieuwe leden oplevert. ‘Een toename van jeugdleden is nodig om zo de verjonging op gang te brengen.’

Er zijn momenteel geen aparte werkgroepen of commissies. Behalve een muziekcommissie en een actief bestuur, maar wel in ondertal, vormt de vrijwilligerstak waar de vereniging op draait. Ook daar mogen in de ogen van het bestuur wel meer leden hun kennis beschikbaar stellen en overdragen.

‘De vereniging staat voor iedereen open. Of het nu gaat om muziekprojecten op de basisschool of het binnen halen van potentiele jeugdleden via de muziekschool. Elk niveau wil men een plek kunnen bieden om de komende jaren bestaansrecht te behouden’, aldus Van de Akker

‘Gezelligheid, sociale kontakten, binding en vooral het samen muziek maken, dat hebben we ten tijde van corona wel gemist. Men kon elkaar minder ontmoeten en soms alleen op afstand buiten repeteren, we kijken daarom ook erg uit naar het speciale concert zaterdag’, aldus Van de Akker.