Jaap Mekel is ’s lands bovenste beste bermbeheerder: ‘Tuurlijk hoop ik op meer opdrachten, maar nog veel liever licht ik iedereen voor’

25-08-2020 Ravenswoud: Jaap Mekel in zijn zelf gecreëerde natuurgebied. Fotograaf: Rens Hooyenga Foto: @

In elk dorp vind je ze: insectenhotels, boeren met zonnebloemen om hun kavels en een berm met daarin een bloemenmix. Voor de bloemetjes en bijtjes, daar gaat het om. Biodiversiteit is helemaal van deze tijd. Zo vond ook de vlinderstichting. Ze organiseren tweejaarlijks een verkiezing voor bovenste beste bermbeheerder en dit jaar gaat deze felbegeerde prijs naar Jaap Mekel uit Ravenswoud.

Hij werd genomineerd en vervolgens door een vakjury tot de vier beste bermbeheerders van Nederland beoordeeld. Daarna volgde een stemronde. En hij werd niet voor niets de grote winnaar. Jaap maakte indruk bij de stemmer. Hij staat jaarlijks zo’n vijfhonderd uren achter de maaimachine.

Vijfhonderd uren? Waar worden deze uren dan gespendeerd? ‘Dat doe ik op onder meer landerijen van gemeenten, particulieren, het ecomunitypark, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten.’ Enorme hoeveelheden. En dan te bedenken dat Mekel per keer maar ongeveer de helft van deze percelen maait. ‘Door eind april kleinschalig de helft te maaien haal ik gras dat in de herfst, winter en het vroege voorjaar een dichte mat heeft gevormd weg. De verschraling is dan optimaal en kiemplantjes hebben dan ineens meer licht.’ Op deze manier krijgen de bewoners van deze grassen de kans om te vluchten en in het gras dat blijft staan te wonen. ‘Ook dient het als voedselvoorziening’, legt Mekel uit. Hij maait later in het jaar nog een deel, zodat de dieren weer kunnen switchen van leefgebied. ‘Maaien in juli voor twintig procent zorgt vooral voor nabloei in de herfst. Bloemen, die bijvoorbeeld hommelkoninginnen nodig hebben voor hun voedselvoorziening. In september laten staan geeft vele dieren in de winter voedsel en een verblijfplaats.’ In cursussen, lezingen en artikelen draagt Mekel kennis en innovatie uit. ‘Dat doe ik het liefst; zoveel mogelijk mensen voorlichten, zodat iedereen beter voor de natuur is.’ Want met de biodiversiteit gaat het erg slecht. ‘We zien inderdaad de zonnebloemen om de kavels en dat is goed, maar dieren hebben meer nodig.’ Het voorbeeld van de rotondes met bloemen in Wolvega noemt hij aardig: ‘Er staan iets te weinig inheemse planten in. Te vele exoten. Daar zijn veel insecten niet op afgestemd’, gaat hij verder. Er valt nog veel te leren, volgens de bovenste beste bermbeheerder van Nederland. Zo zou volgens hem heel het land – het liefst de hele wereld – ‘slechts een deel maaien’. Zie je het voor je? Een Opsterlandse Compagnonsvaart met een meter gras ernaast in de dorpen? ‘Wat de gemeente zou moeten doen is bijvoorbeeld tien meter maaien, daarna twintig meter moeten laten staan en later de middelste tien meter en nog weer later de achterste tien meter maaien.’ Kleinschalig, gefaseerd. Al snapt Mekel ook dat dit voor de toerist minder prettig oogt. ‘Zelf weiger ik wanneer klanten mij vragen om hun hele bloemenweide te kortwieken. Ik doe maximaal vijftig procent, anders kan ik het niet over mijn hart verkrijgen. Maaien is nodig maar betekent toch vernielen’, duidt Mekel. Afmaaien gebeurt tevens op een minimale graslengte van zeven centimeter.

Mekelogisch maaibeheer

Maaien is een vak, dat is wel duidelijk. Jaap Mekel heeft al ruim dertig jaar ervaring met bermmaaibeheer en maaibeheer in het algemeen en is een echte natuurliefhebber. Hij heeft een eigen concept ontwikkeld: Mekelogisch maaibeheer. Een maaibeheer dat gebaseerd is op het nabootsen van natuurlijke begrazing. Hij weet precies te vertellen en te handelen hoe je biodiversiteit kunt vergroten door een juist maaibeleid. Dat doet hij tijdens cursussen, lezingen en rondleidingen over zijn eigen negen hectare land.

Lezing

Geïnteresseerden kunnen zeer binnenkort een lezing van Mekel bijwonen. Deze lezing vindt plaats in dorpshuis de Wijken op Veenwijksweg 5 in Ravenswoud op 22 juni vanaf 19.30 uur. Reserveren is mogelijk via: info@mekelogischbeheer.nl. De kosten zijn 10 euro per persoon. De lezing gaat door bij minimaal tien deelnemers.

Nieuws

menu