Hierom wil raadslid Simon ter Heide snel een debat over bungalowpark het Molenbosch

Onafhankelijk raadslid Simon ter Heide wil op 11 januari in een commissievergadering vooral praten over bungalowpark het Molenbosch in Oldeberkoop.

Ter Heide vindt het onbegrijpelijk dat bewoners van dat park onder druk worden gezet om te stoppen met permanente bewoning van de recreatiewoningen. Na zoveel jaren gedogen is dat volgens jurist Ter Heide niet meer uitvoerbaar.

Brief

Het raadslid heeft een gesprek gehad met het bestuur van de vereniging van eigenaren. ‘Zij zijn tot op heden niet door de gemeente benaderd. Na het onderhoud met mij hebben zij alle eigenaren per brief op de hoogte gesteld van de gang van zaken. Inmiddels hebben zes eigenaren een brief gekregen dat ze de aangekochte woning over een half jaar moeten verlaten en zich moeten uitschrijven bij de gemeente indien ze geen nieuwe huisvesting in onze gemeente krijgen.’

Onrust beteugelen

Ter Heide stelde eerder schriftelijke vragen aan het college. Die antwoorden zijn volgens hem te verwachten na de collegevergadering van 11 januari. Op diezelfde dag is dus de commissievergadering. ‘Ik heb vroegtijdig aangegeven dat ik de antwoorden in die commissie ruimte wil bespreken. Dat is formeel nu niet meer mogelijk, maar ik heb het presidium gevraagd het onderwerp niettemin op de agenda te plaatsen om de onrust in het park te beteugelen. Ik heb begrepen dat er enige beweging zit in het standpunt van de wethouder, maar dat zal uit de antwoorden op mijn vragen moeten blijken.’

Maatwerk

Wethouder Marian Jager-Wöltgens vindt dat er onnodig onrust wordt gekweekt. De gemeente heeft een gesprek gehad met een werkgroep, die valt onder de vereniging van eigenaren van het park. Er is afgesproken dat de gemeente maatwerk levert, ook naar de zes personen toe die een brief hebben gehad. In dit geval hebben volgens de wethouder zes bewoners zich in het najaar alsnog laten inschrijven als inwoner van de gemeente, terwijl ze vermoedelijk al heel lang op het recreatiepark in Oldeberkoop wonen.

‘Goed gesprek’

Wat dat betreft worden deze bewoners van het park in Oldeberkoop na een besluit van de gemeenteraad net zo behandeld als mensen op alle andere parken: mensen die sinds oktober permanent willen wonen op een vakantiepark krijgen formeel nul op het rekest. Dat is de bestuurlijke lijn die voor alle recreatiewoningen gevolgd wordt. In vervolg-contacten zal dan volgens de wethouder wel blijken hoelang ze al op het park wonen en wat daar dan eventueel het gevolg van is. ‘We zijn in goed gesprek met de werkgroep.’

Woonwijk

Vanuit de werkgroep is volgens Marian Jager-Wöltgens de wens uitgesproken om van het park Molenbosch een woonwijk van Oldeberkoop te maken. ‘Maar dan moet het hele park dat ook willen. De gemeente onderneemt hierin niets, daar hebben we geen capaciteit voor.’ Mocht Molenbosch een woonwijk worden, bestaat volgens de wethouder de kans dat de gemeente van de provincie minder nieuwe woningen mag bouwen. ‘Dat zal altijd met de provincie uitonderhandeld moeten worden. Het is niet vanzelfsprekend dat deze woningen buiten het contingent worden gehouden. Ook moeten de woningen voldoen aan het bouwbesluit en moet er een verrekening van kosten plaatsvinden in verband met de waardestijging. Het is dus bepaald niet simpel.’

Nieuws

Meest gelezen