Hier komt glasvezel, maar wordt het snelle internet Ravenswoud door neus geboord?

Glasvezel. Shutterstock

Tijdens de glasvezelcampagne die in maart in Ooststellingwerf is gestart, is het in Donkerbroek en Haule snel gegaan; de benodigde aantallen om aan te leggen zijn al ruim voor de deadline behaald. Goed nieuws dus voor de inwoners van deze dorpskernen.

Jan Willem Bloemen, projectleider bij DELTA Fiber Netwerk: ‘Tijdens de campagne in Donkerbroek en Haule is er veel werk verzet door de mensen van het dorpsbelang en SV Donkerbroek om ervoor te zorgen dat er daadwerkelijk glasvezel komt. Zij hebben tijd genomen om buurtbewoners, vrienden en familie te overtuigen van het belang van glasvezel.

En met succes, want in de afgelopen week was mede daardoor een stijging zichtbaar in het aantal aanmeldingen.’ Donkerbroek en Haule zijn na Oldeberkoop, Nijeberkoop, Makkinga en Elsloo verzekerd van het snelle internet.


Voorbereidingen

Alle inwoners die zich tijdens de glasvezelcampagne hebben aangemeld, worden persoonlijk geïnformeerd over de aanleg. ‘De aannemer is al druk met voorbereidende werkzaamheden om te beginnen met de aanleg. Wij verwachten dat de resterende dorpskernen Appelscha, Ravenswoud, Haulerwijk en Waskemeer snel zullen volgen. Ook daar werken dorpsbelangen samen met verschillende verenigingen om genoeg aanmeldingen te halen, zodat wij ook daar kunnen gaan aanleggen’, zegt Bloemen.

‘Op toekomst voorbereid’

Wiebren Bakker, bestuurslid Dorpsbelang Donkerbroek: ‘Het is fantastisch nieuws dat in Donkerbroek en Haule glasvezel aangelegd wordt. Thuiswerken, onderwijs en ontspanning; we merken in deze tijd meer dan ooit hoe belangrijk het is om over goed en snel internet tebeschikken. Met glasvezel komt voor onze inwoners en bedrijven supersnel internet beschikbaar en zijn we goed op de toekomst voorbereid.’

Campagne

Ravenswoud was ook al verzekerd van glasvezel, maar vanwege technische redenen is het beoogde glasvezelnet voor het dorp teruggedraaid. Het wordt nu gekoppeld aan dat van Appelscha, wat betekent dat er voor de twee dorpen samen een bepaald minimum aantal inschrijvers nodig is. Het wordt voor Ravenswoud opnieuw campagne voeren, want ook al wordt er in buurdorp Appelscha langs de deuren gegaan, zijn er online filmpjes in omloop komt er herhaaldelijk post binnen, waaronder een glasvezelkrant en staan er her en der campagnekraampjes, ook nieuwe aanmeldingen in Ravenswoud tellen mee.

Daarom stelt Plaatselijk Belang Ravenswoud zich ook even achter deze campagne. Het zal ze toch niet overkomen dat het beloofde glasvezel ze alsnog door de neus geboord wordt?