Het dak zit erop in Haulerwijk

De nieuwbouw aan de Meester van Ekstraat.

De nieuwbouw aan de Meester van Ekstraat. FOTO RENS HOOYENGA

Zeven woningen. Zoveel woningen bouwt bouwbedrijf Doornenbal momenteel aan de Meester van Ekstraat in Haulerwijk. Het zevental wordt gebouwd in twee blokken: een blok van vier woningen en een blok van drie.

Het terrein, waarop de nieuwbouw komt, had voorheen een maatschappelijke bestemming. De gebouwen zijn gesloopt en het terrein lag al enkele jaren braak. Aan de straat zijn voldoende parkeermogelijkheden, ook om de parkeerbehoefte van de nieuwe bewoners op te vangen.

In samenspraak met de provincie is besloten om de groenstrook aan de zuidzijde van het perceel te behouden. Hierdoor ontstaat een natuurlijke buffer tussen de nieuwe woningen en de bestaande woning aan de Laweijstraat 28. Er wordt afgezien van het rooien van houtopstanden in deze groenstrook om de mogelijke verblijfplaatsen van vleermuizen in boomholtes te behouden.

De perceelgroottes variëren van 167 tot 322 vierkante meter. De bouw van de woningen gaat vlot. Het dak zit er sinds deze week op.