Handgranaat gevonden in het Drents-Friese Wold

Geert Veen van de Historische Vereniging van Appelscha bij de Prins Bernard Kazerne. In zijn handen houdt hij een voorbeeld van hoe het onderduikershol eruit heeft moeten zien. FOTO HENK VONDELING

Vorige week is in het Drents-Friese Wold een handgranaat uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De vondst was bij Staatsbosbeheer gemeld en na een korte inspectie of het echt om een handgranaat ging, werd contact gelegd met de politie en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD).

Ook werd deze vondst doorgegeven aan de Historische Verenigingen van Appelscha en Diever. De handgranaat is vorige week donderdag door de EOD opgehaald, bekeken en beoordeeld. Volgens de EOD ging het om een Engelse handgranaat die leeg bleek te zijn: er volgde dus geen ontploffing.

Het meest opvallende was dat er deels een soort beton inzat, zodat hier waarschijnlijk sprake is van een oefengranaat (dummy) die in de Tweede Wereldoorlog werd gebruikt door de Knok Ploeg Noord Drenthe (KPND). Vanuit het onderduikershol ‘Prins Bernhard Kazerne’ werden mensen van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten Noord Drenthe getraind door een vanuit Engeland gedropte instructeur. Het beton zal bedoeld zijn om de oefengranaat hetzelfde gewicht te geven als een scherpe granaat.

De EOD heeft de handgranaat meegenomen voor vernietiging. Staatsbosbeheer heeft als blijvende herinnering de onderste dop mogen behouden.