Om de kwetsbare planten en dieren in het Fochteloërveen een toekomst te bieden, wordt dit natuurgebied vanaf volgend najaar drastisch aangepakt. Er wordt 30 miljoen geïnvesteerd

Om de kwetsbare planten en dieren in het Fochteloërveen toekomst te bieden, wordt dit natuurgebied flink onder handen genomen. Anders valt het hoogveen onherstelbaar droog.

Boswachter Martin Snip: ,,Als we niets doen stroomt regenwater binnen een paar uur het gebied uit.''

Boswachter Martin Snip: ,,Als we niets doen stroomt regenwater binnen een paar uur het gebied uit.'' Foto Rens Hooyenga

Er wordt de komende drie jaar tot 30 miljoen euro gestoken in het repareren van lekke en verzakte kades, over een lengte van 40 tot 50 kilometer. Dat geld komt van het rijk en de provincies Drenthe en Fryslân, uit potten voor versneld natuurherstel en het beperken van de schade door stikstofdepositie.