GroenLinks ambitieuzer dan de rest van de raad

FOTO LOURENS LOOIJENGA

De raadsfractie van GroenLinks in Ooststellingwerf vindt dat de ambities van de OWO-gemeenten om wat te doen aan het klimaatbeleid niet ambitieus genoeg. Er moet volgens Annemiek Telkamp veel meer haast gemaakt worden met de zogenaamde energietransitie.

De gemeente Ooststellingwerf wil immers in 2030 CO2 neutraal zijn en is daarin al ambitieuzer dan Weststellingwerf en Opsterland. Dat moet ook vertaald worden in de gezamenlijke Transitievisie Warmte. En dus kwam GroenLinks dinsdag met een motie, die overigens verder geen steun kreeg.

Ooststellingwerf zou er volgens GroenLinks naar moeten streven om in 2030 aardgasvrij te zijn door alternatieven zoals groen gas, elektrisch koken, warmtepompen en dergelijke zoveel mogelijk te benutten. In het Klimaatakkoord van Parijs is afgesproken dat de warmtevoorziening van gebouwen in Nederland pas in 2050 volledig CO2-vrij is. Dan wordt geen aardgas meer gebruikt voor het verwarmen van gebouwen.

Telkamp wil daar niet op wachten en wees op de onrust over gaswinning in buurgemeenten, maar ook op de gevolgen daarvan in de provincie Groningen. En de gasprijzen blijven stijgen, zeker als er minder gas wordt gewonnen, zo stelde ze. Ze wil ook hardere afspraken maken met corporaties over verduurzamen van woningen.

De VVD was vooral bezorgd over de hoge kosten van warmtepompen en het isoleren van woningen voor mensen met een smalle beurs. Maar er is bij de partijgenoten van premier Rutte toch ook tevredenheid over het regeerakkoord, met daarin een klimaat- en energiefonds van 35 miljard euro. De ambities blijven in dat door Baar geprezen akkoord ver achter bij de ambities van GroenLinks. In 2030 wil de nieuwe regering 55 procent CO2-reductie bereiken, in 2035 70 procent CO2-reductie en 80 procent in 2040.

Jakob Baar van de VVD is tegen te grote druk om allerlei doelen te bereiken. Doe maar rustig aan was zijn boodschap en schopte zo terloops nog eens tegen het al zere been van Telkamp. Wolter Slager van WijLokaal vond de ambities van GroenLinks ‘niet realistisch in een plattelandsgemeente’. Zo is er geen restwarmte van bedrijven, dat kan worden gebruikt via warmtenetten. Zijn oordeel over GroenLinks: ‘Dit is luchtfietserij.’ Voor Telkamp was het teleurstellend verlopen debat reden om als enige tegen de transitievisie te stemmen.

Nieuws

menu