Gemeenteraad zet streep onder jarenlange discussie over De Prikkedam. Motorsportvereniging moet nog vergunningen aanvragen en een geluidsscherm plaatsen

Het circuit van zand in de open lucht wordt niet gezien als een stedelijke ontwikkeling. Rens Hooyenga

De Raad van State is weer aan zet. De gemeenteraad van Ooststellingwerf heeft het bestemmingsplan voor motorcircuit De Prikkedam in Makkinga nog wat aangepast, overeenkomstig de tekortkomingen die de Raad van State eerder had aangegeven.

De verwachting van wethouder Marcel Bos is dat daarmee de weg vrij is voor de Raad van State om het plan definitief goed te keuren. Vermoedelijk is dat dit najaar. Daarmee is het dossier nog niet helemaal afgerond, want de motorsportvereniging moet nog vergunningen aanvragen en een geluidsscherm plaatsen. Maar er is nu eindelijk een legale juridische basis om dat allemaal te doen. En als er overtredingen zijn, wordt er door de gemeente gehandhaafd op basis van de kaders die in het bestemmingsplan zijn vastgelegd.

Tegenstemmers

GroenLinks en Lokaal Sociaal Ooststellingwerf (LSO) stemden woensdagavond tegen. GroenLinks heeft moeite met de legalisering van een beginnersbaan, de geluidsoverlast blijft volgens deze fractie te hoog en er is in het plan te weinig aandacht voor natuurwaarden. Simon ter Heide van LSO zei dat zijn fractie niet de verantwoording durft te nemen voor dit plan. Het was die fractie niet duidelijk of de wijzigingen juridisch gezien ook te mager zijn. ‘We zijn niet in staat dit op een goede wijze te beoordelen.’ Met 15 tegen 5 stemmen werd het herstelbesluit aangenomen en dat wordt nu voorgelegd aan de Raad van State voor het onherroepelijke eindoordeel.

Nieuws

menu