Gemeenten gaan in overleg met gedeputeerde over financiering streektaal. Verbazing en bezorgdheid om besluit provincie

Het gebouw waar de Stellingwarver Schrieversronte gehuisvest is.

Het gebouw waar de Stellingwarver Schrieversronte gehuisvest is.

Wethouders van de gemeenten West- en Ooststellingwerf hebben begin maart een lunchafspraak met gedeputeerde Sietske Poepjes over alle gerezen vragen over de financiering van de Schrieversronte en streektaalprojecten.

In de raad van Ooststellingwerf is woensdagavond verbaasd en toch ook bezorgd gereageerd op een besluit van de provincie.

Subsidie

Op 14 december heeft de provincie Fryslân besloten om te stoppen met de bestaande Regeling Stellingwerfs. De subsidierelatie met de Stellingwarver Schrieversronte blijft wel gehandhaafd. Maar wat dat financieel betekent is volstrekt onduidelijk. Drie jaar was er gewerkt aan een nieuwe regeling, die per 1 januari 2020 in is gegaan. De daarover gefrustreerde stichting kon in 2019 nog rekenen op 130.000 euro subsidie per jaar van de provincie en de gemeenten West- en Ooststellingwerf. Daar bleef vanaf 2020 maar 75.000 euro van over.

‘Redenen op technisch vlak’

Daarnaast kwam er zo’n 65.000 euro projectsubsidie. Daar kon tot dusver iedereen die wat met het Stellingwerfs wil doen een aanvraag voor indienen. In de praktijk deed vooral de Schrieversronte er een beroep op. Maar blijkbaar wil de provincie nu al weer van die constructie af. Wethouder Verhagen had het over ‘redenen op technisch vlak’. De beide gemeenten willen volgens haar wel de huidige regeling voortzetten, ook als de provincie geen partij meer is. Collega Roelof Theun Hoen bevestigt dat vanuit Weststellingwerf: ‘Het klopt dat we voornemens zijn om de regeling Stellingwerfs vanuit beide gemeenten voort te zetten om het Stellingwerfs te blijven stimuleren.’

Lokale regie

Maar wat de financiële consequenties van de koerswijziging in Leeuwarden zijn, bleef voor de Ooststellingwerfse raadscommissie woensdagavond onduidelijk. De wethouder gaat eerst maar eens lunchen, maar deelde wel de zorgen van de raad. Ze gaat donderdag eerst in gesprek met haar collega Hoen in Weststellingwerf. Verhagen constateerde dat het onderwerp daar helemaal niet speelt. ‘De betrokkenheid is in Weststellingwerf veel minder.’ Ze vond het positief dat de gemeenten nu penvoerder worden van deze regeling waardoor er meer lokale regie komt op dit dossier. ‘Daar liggen misschien kansen, maar verder kan ik nog niks melden.’