Gemeente wil onrechtmatige bewoning op vakantieparken aanpakken. 'Bedrijven helpen om te voldoen aan een groeiende vraag naar overnachtingen'

Een deel van golfpark De Hildenberg in Appelscha.

Ooststellingwerf wil aansluiten bij het initiatief van de provincie Fryslân om vakantieparken te vitaliseren. De gemeente wil daarmee zorgen dat vakantieparken hun recreatieve functie behouden en goed voorbereid zijn op de toekomst.

In november stelt B & W de gemeenteraad voor om te starten met een pilot project ‘Vitale vakantieparken’ op park De Hildenberg in Appelscha.

Toekomstbestendig

Samen met parkeigenaren en -managers wil de gemeente goed in beeld krijgen wat precies de situatie is en wat er nodig is om vitaal te worden of te blijven. “Met de inzet op Vitale Vakantieparken willen we recreatie en toerisme een extra impuls geven en de bedrijven helpen om te voldoen aan een groeiende vraag naar overnachtingen. De bekendheid van het gebied groeit,” zegt wethouder Marian Jager. “We beginnen eerst in 2022 met een pilot op park De Hildenberg en nemen de ervaringen mee in de vervolgaanpak.”

Samenwerking

Een aantal vakantieparken in Ooststellingwerf dreigt de recreatieve functie te verliezen vanwege een toename van onrechtmatige bewoning van recreatiewoningen. Samen met eigenaren van vakantieparken en de provincie gaat de gemeente de aanpak van deze onrechtmatige bewoning extra aandacht geven. Het vitaal krijgen en houden van vakantieparken vereist samenwerking tussen eigenaren van parken en de gemeente. “Onderwerpen als ondermijning, veiligheid, ruimtelijke ordening, woningbouw en het sociale domein komen hierbij allemaal aan bod,” zegt Jager. In november bespreekt de gemeenteraad het voorstel.

Nieuws

menu