Gemeente wil aantal verkeersslachtoffers terugbrengen. Maatregelen op diverse wegen

FNP Menaam: weg met overbodige verkeersborden

Om het aantal verkeersslachtoffers terug te brengen en de verkeersveiligheid te verbeteren, stelt B & W voor om vanaf 2022 incidenteel 200.000 euro beschikbaar te stellen.

De landelijke doelstelling is om in 2050 tot nul verkeersslachtoffers te komen. Het aantal slachtoffers in het verkeer neemt na jaren van daling weer toe. Naast te snel rijden wordt de oorzaak gezocht in afleiding (mobiele telefoon) en rijden onder invloed van alcohol en/of drugs.

Maatregelen

Er worden onder meer maatregelen genomen op de Molenhoek in Oldeberkoop, de Oosterse Es in Appelscha en de Norgerweg in Haulerwijk. Gezamenlijk met aanwonenden en plaatselijk belangen worden de plannen nader uitgewerkt.

De meeste wegen buiten de bebouwde kom hebben inmiddels een maximale snelheid van 60 km/uur. Nog niet overal zijn aanvullende verkeersveiligheidsmaatregelen aangebracht. Dat wil de gemeente de komende jaren uitvoeren. Het gaat hierbij onder andere om de Kloosterweg tussen Appelscha en Elsloo, de Breebergweg tussen Waskemeer en Haulerwijk en de Bosberg tussen N381 en Appelscha.

De weg tussen Elsloo en Tronde, vanaf de rotonde Makkinga tot en met de gemeentegrens, is nu nog grotendeels 80 km/uur. De gemeente wil dit terugbrengen naar 60 km/uur.

N381

Met de ombouw van de N381 is een deel van het onderliggend wegennet aangepast en zijn er maatregelen genomen om de snelheid te verlagen. Het doel was onder andere verkeersdeelnemers te stimuleren zoveel mogelijk over de N381 te rijden. Gebleken is dat er van diverse dorpen klachten komen over te snel rijdend verkeer. Er wordt onderzoek gedaan naar mogelijke maatregelen op de Dorpsstraat tussen Haule en N918, Buterheideveld tussen Oosterwolde en Makkinga en de Herenweg-Bovenweg tussen Donkerbroek en Haule.

Schoolomgeving

Naast infrastructurele maatregelen wil de gemeente meer verkeersveiligheidsmaatregelen uitvoeren. Hier is op dit moment echter geen budget voor. Het gaat hierbij om de inrichting van veilige schoolomgevingen en de aanpak van fietsroutes. De komende jaren wil de gemeente een aantal schoolomgevingen aanpakken, zoals bij de Akker in Oosterwolde en de Stelling in Makkinga. Fietsroutes worden veiliger gemaakt door het zoveel mogelijk verwijderen van obstakels als paaltjes.

Nieuws

Meest gelezen

menu