Gemeente stelt alsnog documenten beschikbaar; resultaten van een geluidsmeting op crosscircuit openbaar

Roel van Rossem met een stapel zwart gelakte documenten Still uit de aflevering van Radar

Ooststellingwerf heeft alsnog op last van de rechter documenten verstrekt aan het echtpaar Van Rossem in Makkinga.

Roel van Rossem was in februari te zien in het tv-programma Radar met een geheel zwart gemaakt verslag van een geluidsmeting die hij had verkregen toen hij een beroep deed op de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob).

Zwart weggelakt

Volgens Roel van Rossem overschrijdt de geluidsoverlast van het circuit De Prikkedam de grens van wat toelaatbaar is, dus vroeg hij hier informatie over op. De gemeente deed via de provinciale uitvoeringsdienst FUMO een geluidsmeting, maar tot Van Rossems verbazing was de uitkomst van deze meting zwart weggelakt. Volgens de gemeente was alleen intern beraad zwart gemaakt. ‘Alles is openbaar, tenzij de wet hier een uitzondering op maakt, voor bijvoorbeeld intern beraad en persoonsgegevens.’

Rechter

Van Rossem legde zich daar niet bij neer en stapte met de zwart gelakte documenten naar de rechter. Op 31 maart was de zitting. In het verkorte proces-verbaal daarvan staat: ‘Ter zitting is behandeld welke (delen van de) niet overgelegde stukken in het kader van de WOB alsnog openbaar gemaakt dienen te worden.’ De gemeente toonde zich tijdens de zitting alsnog bereid voor 14 april diverse documenten in zijn geheel te overhandigen, waaronder de resultaten van een geluidsmeting op 8 maart 2020. Maar ook adressen. ‘In zijn algemeenheid volgt ten aanzien van alle besproken documenten dat de namen en e-mailadressen van de leden van het college van burgemeester en wethouders, van de bestuursleden van MSV en hun advocaten openbaar worden gemaakt.’

Nieuws

Meest gelezen