Gemeente ondersteunt vluchtelingen uit Oekraïne bij zoeken naar werk

Ingang van Hotel Appelscha aan de Boerestreek.

Ingang van Hotel Appelscha aan de Boerestreek.

Ooststellingwerf heeft 52 beschikbare plaatsen voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Daarvan waren begin deze week 35 plaatsen bezet.

Begin deze week zijn in Hotel Appelscha 35 mensen opgevangen. Het volledige hotel is als opvanglocatie opgezet. Eén gezin (4 personen) wordt opgevangen op De Roggeberg.

Bijeenkomst

Er is een oproep gedaan aan particulieren om zich te melden voor de opvang van vluchtelingen. Maandag 11 april is er een bijeenkomst voor alle Plaatselijke Belangen. Uitgangspunt van de gemeente is en blijft dat de opvang gebeurt in gebouwen waar zo veel mogelijk mensen tegelijk kunnen worden op gevangen en die voldoen aan de bouw- en brandveiligheidseisen. Op dit moment is er nog geen andere locatie gevonden die geschikt is voor opvang.

Gebiedsteam

Het gebiedsteam van de gemeente is aanwezig in Hotel Appelscha. Zij helpt bij de afstemming en inzet van een huisarts, tandarts en stichting Scala. Uit een eerste evaluatie is gebleken dat de aanwezigheid van het gebiedsteam gewenst is en bijdraagt aan een goede zorg voor de vluchtelingen. De vluchtelingen zijn op hun gemak in het hotel en delen hun persoonlijke ervaringen en strubbelingen met elkaar, maar ook met het gebiedsteam. De behoefte aan een luisterend oor is groot.

Stichting Scala heeft een coördinator aangesteld. Die kijkt, samen met de vluchtelingen, naar invulling van de dagbesteding. Samen met de coördinator van Scala wordt gekeken naar een verbinding met de particuliere initiatieven.

Werken

Een aantal vluchtelingen wil graag aan het werk. De gemeente ondersteunt hierin en werkt daarbij samen met uitzendbureau D-Jobs. Belangrijk uitgangspunt is dat uitbuiting wordt voorkomen. Daarom bemiddelt de gemeente en checkt zij de arbeidsplaatsen.

Begin deze week is gestart met het inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) op locatie. De gemeentelijke medewerkers gaan naar het hotel om de mensen daar in te schrijven. Tot nu toe zijn er 14 personen in het BRP ingeschreven.

Onderwijs

Met de basis- en middelbare scholen zijn afspraken gemaakt voor de korte termijn, zodat de kinderen naar school kunnen. Het Stellingwerf College in Oosterwolde zoekt de samenwerking met de internationale schakelklas (ISK) voor een lokale taalklas.