Gemeente corrigeert tekortkomingen in bouwplan Donkerbroek

Ten oosten en westen van het perceel staan woningen. Tegenover het plangebied, aan de overzijde van de Herenweg, ligt een pluimveehouderij (omringd door woningen). Gemeente Ooststellingwerf

De gemeenteraad van Ooststellingwerf werkt opnieuw in meerderheid mee aan de bouw van twee vrijstaande huizen op een weiland aan de Herenweg in Donkerbroek. Dat bleek tijdens een commissievergadering.

Een paar fracties blijft bezwaar maken tegen het bouwen buiten de bebouwde kom. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan is in maart door de Raad van State wegens een motiveringsgebrek vernietigd. Dus doet de gemeenteraad het nu nog een keer opnieuw, met een betere motivatie. Het geuronderzoek dat de gemeente had meegestuurd met het bestemmingsplan was achterhaald.

Geuronderzoek

Het nu voorliggende bestemmingsplan is verder gelijk aan het vastgestelde bestemmingsplan van 30 juni 2020, waarbij er een nieuw geuronderzoek en een nieuwe ruimtelijke motivering toegevoegd zijn. Met deze wijzigingen is de landschappelijke inpassing van de woningen en de karakteristiek van het landschap volgens het college beter gewaarborgd.

‘Gezamenlijke Buren Herenweg’

De procedure was aangespannen door buurtbewoners die zich ‘Gezamenlijke Buren Herenweg’ noemen. Zij vrezen voor een aantasting van hun woongenot. Volgens hen zal de woningbouw onder meer leiden tot een onaanvaardbare aantasting van het open landschap en hun vrije uitzicht. Die bezwaren zijn door de Raad van State al verworpen.

Pluimveebedrijf

Tegenover de beoogde bouwlocatie zit een pluimveebedrijf. Uit het nieuwe geuronderzoek blijkt dat ook na de bouw van de woningen er eventueel nog een vijfde stal voor 17.500 dieren gebouwd kan worden. Daarmee hoopt de gemeente tegemoet te komen aan de bezwaren van de pluimveehouder. Bovendien toont dit aan dat er op de bouwplek dus juridisch sprake is van een goed woon- en leefklimaat.

Willens en wetens

En de toekomstige bewoners gaan bovendien willens en wetens tegenover een pluimveebedrijf wonen, waarvan bekend is dat deze zorgt voor een geurbelasting in de omgeving. ‘Verondersteld mag worden dat een verhoogde mate van acceptatie in dat geval aan de orde is.’

Beroep

De Raad van State had de gemeente een termijn van 20 weken gegeven om de tekortkomingen te herstellen. Degenen die bij de Raad van State in beroep waren gegaan, kunnen na het besluit van de gemeenteraad ook binnen zes weken weer bij de Raad van State beroep instellen tegen de nieuwe onderdelen (het aspect geur) van het nieuwe vaststellingsbesluit. De plannenmakers wachten al sinds 2015 op duidelijkheid.

Nieuws

Meest gelezen

menu