Crosscircuit Prikkedam.

'Geen goed woon- en leefklimaat bij Prikkedam mogelijk’; Raad van State buigt zich over conflict

Crosscircuit Prikkedam. Archief Rens Hooyenga

‘Het is een historisch gegroeide situatie, waar veel is gebeurd en waar de emoties hoog oplopen.’ Advocaat Marcel Soppe vatte kort en krachtig namens de gemeente Ooststellingwerf nog eens samen met wat voor dossier de Raad van State het nu te maken heeft. Het gaat om de finale procedure van het echtpaar Roel en Constance van Rossem tegen het nieuwe bestemmingsplan voor motorsportcircuit De Prikkedam in Makkinga.

Het enorme dossier zou met het vaststellen van dit plan in 2019 eindelijk door de gemeenteraad tot een goed einde gebracht moeten zijn. Het is nu aan de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State om te beoordelen of dat plan voor de zomer onherroepelijk wordt. Advocaat Soppe stelde dat er vanuit de directe omgeving slechts door het echtpaar Van Rossem afwijzend is gereageerd. Dat bewijst volgens hem dat er een breed draagvlak is voor het gevonden compromis. ‘Er is het uiterste best gedaan om te komen tot een adequate afweging tussen alle belangen. Er zijn geluidsnormen waarop gehandhaafd wordt.’

‘Illegale situatie’

In de kern ging een groot deel van de zitting over de vraag of er nu een nieuwe situatie voor ligt of dat er sprake is van een vervolg op een bestaande situatie. Advocaat C.R. Jansen van de bezwaarmakers sprak van een illegale situatie die sinds 1980 bestaat. En dan is het legaliseren onbestaanbaar, omdat met een circuit per definitie het landschap wordt aangetast. Op basis van milieubeleid zou het nooit op deze plek kunnen. De advocaat van de gemeente benadrukte nog eens dat er sinds 1946 wordt gecrost met motoren en dat alle waarden zijn onderzocht.

Andere baan

In de visie van Jansen en zijn cliënten kan de baan gemakkelijk worden gesloten, kwestie van de motor op een aanhanger zetten en naar een andere baan rijden. Volgens de MSV Prikkedam is dat helemaal geen optie. De banen waarom het dan zou gaan in Joure en Marum zijn in de winter dicht. Die in Makkinga is het hele jaar open.

Geluidsruimte

De interesse van staatsraad Gerdy Jurgens spitste zich verder vooral toe op het geluid dat vanaf het circuit komt. Is goed en realistisch door de gemeente in beeld gebracht hoeveel geluid er wordt gemaakt? Wordt er niet teveel ruimte geboden voor vooral A-wedstrijden? Voorzitter Wout van der Molen benadrukte ter zitting dat de kans op het houden van bijvoorbeeld KNKV-kampioenschappen nihil is. Hij heeft voor dergelijke evenementen niet eens genoeg vrijwilligers.

In feite wordt de geluidsruimte opgesoupeerd met alle zogenoemde B-wedstrijden. De gemeente vindt het de keuze aan de MSV om de beschikbare ruimte in te vullen en dus ook met wat voor motoren er gereden wordt en met hoeveel. De werking van het geluidsscherm kwam nog ter sprake en ook de omroepinstallatie.

Ook hier is het - betwiste - uitgangspunt van de gemeente dat de MSV dat zelf moet uitzoeken binnen de geluidsruimte die wordt gekozen. Wordt er teveel lawaai gemaakt, wordt handhavend opgetreden en dat is al diverse malen gebeurd. Er is wel een wat hoger maximaal geluidsniveau aangenomen dan op circuits elders in het land om op de relatief zware zandbaan niet direct tegen de grenzen aan te lopen: een worstcase-scenario bij maximaal drie wedstrijden per jaar.

‘Verkeerd uitgangspunt’

Advocaat Jansen: ‘De gemeenteraad bagatelliseert wat er gebeurt, er wordt meerdere keren per week gecrost, het is geen evenemententerrein. Er is meerdere keren per week overlast. Dan komen de wedstrijden er nog eens bovenop. De gemeenteraad heeft ‘t verkeerde uitgangspunt gekozen.’ De discussie ging ook over de plek van meetpunten van het geluid. Advocaat Jansen zei dat op basis van ‘juiste meetpunten’ geen goed woon- en leefklimaat te garanderen is voor het echtpaar Van Rossem op 250 meter van de baan. De gemeente zou bewust een ander meetpunt hebben gekozen.

‘Schot hagel’

Jansen wil veel explicieter in het bestemmingsplan regelen wat er wel en niet kan. Dat geldt ook voor eventuele andere evenementen op het terrein. Hij sprak ook nog over de geparkeerde auto’s in de berm, het terras, bodem- en wateronderzoeken, de afstand tot beschermde natuurgebieden en de vervelende ‘brommergeur’ van de motoren. Het noemen van zoveel algemene facetten van overlast gaf MSV-voorzitter Wout van der Molen het gevoel alsof de verweerders een schot hagel afvuurden in de hoop dat er iets geraakt wordt.

‘Vooringenomenheid’

Uiteindelijk draait het volgens staatsraad Jurgens toch echt om de persoonlijke woon- en leefomgeving van het echtpaar Van Rossem. Die vindt dat er in vergelijking me het lauwe contact met hen teveel amicaal contact bestaat tussen de gemeente en dat er dus sprake is van ‘vooringenomenheid’. ‘Veel te vriendschappelijk’ voegde Roel van Rossum er nog aan toe. Advocaat Soppe zei dat je elkaar best wel fijne feestdagen mag wensen. De uitspraak is normaal gesproken binnen zes weken, maar gelet op de omvang van de zaak kan dat best eens langer gaan duren.