Geen belemmering voor aankopen natuurgrond

‘We willen niet bouwen in onze natuur en ons cultuurhistorisch landschap.’ Ignas Minnema van D66 hield dinsdagavond in de raadsvergadering een pleidooi omdat al dat mooie in de gemeente dan ook te behouden.

De gemeenteraad besprak de nota grondbeleid. D66 wil voorkomen het jaarlijkse budget voor strategische aankopen van grond ook gebruik wordt voor de aankoop van natuur of cultuurhistorische grond. Als voorbeeld werd het Jardingapad genoemd.

Het beschikbare budget van een miljoen euro per jaar moet alleen door het college gebruikt worden voor inbreiding of uitbreiding bij de dorpen, zo stelde D66 in een amendement. ‘De eventuele verwerving van natuur en/of cultuurhistorische grond dient gezien te worden als verwerving van maatschappelijk vastgoed. Dit type verwerving dient afzonderlijk aan de raad te worden voorgelegd.’

Wethouder Fimke Hijlkema stelde slagvaardig te willen blijven. Het aankopen van natuur of cultuurhistorische grond kan volgens haar ook tot doel hebben om de grond strategisch in te zetten, dus niet om daar te bouwen. Ook andere fracties vreesden dat het voorstel van D66 belemmerend zal werken. Het voorstel kreeg dus onvoldoende steun (alleen LSO en GroenLinks).

D66 wilde ook weten of het zinvol is, gelet op de overspannen woningmarkt, mensen meer onder druk te zetten om ook daadwerkelijk te gaan bouwen zodra ze een vergunning hebben. Als voorbeeld werd de gemeente Schagen genoemd. Daar heeft de gemeente een stok achter de deur. Zo kan de bouwvergunning na een half jaar worden ingetrokken of zelfs de woonbestemming.

Wethouder Hijlkema vond dat niet nodig. Ze stelde dat wettelijk de bouw binnen 26 weken moet beginnen nadat de omgevingsvergunning wordt verleend, al is dat nu lastig door een gebrek aan bouwmaterialen. ‘Maar daarna moet iemand de hele procedure opnieuw doen.’

Nieuws

Meest gelezen

menu