Gaswinnen onder Kale Duinen onvoorstelbaar. Gemeente vraagt uitleg aan provincie

Het infopaneel op de Kale Duinen

Het infopaneel op de Kale Duinen Historische Vereniging Appelscha

Het is voor de gemeenteraad onvoorstelbaar en onaanvaardbaar dat er naar gas gezocht zou worden onder de Kale Duinen bij Appelscha. Voor wethouder Marcel Bos is het standpunt van de gemeente glashelder: geen nieuwe gaswinningen in Ooststellingwerf.

Het draait om de zogenaamde Friese witte gebieden bij Bakkeveen, de Kale Duinen bij Appelscha, Lemmer en om Harlingen heen. Die zijn nog niet aan een gaswinningsbedrijf als zoekgebied toegewezen, de rest van de provincie wel. En blijkbaar bestaat bij gedeputeerde Friso Douwstra de angst dat het Rijk nu toch die stap zou willen maken. Die zorgen zijn door hem dan ook in januari overgebracht aan staatssecretaris Hans Vijlbrief.

Gasbedrijf Smart Energy Solutions uit Amsterdam was tien jaar geleden van plan vele kubieke meters gas te winnen vlak bij de Kale Duinen bij Appelscha. Bodemstudies wezen toen uit dat er veel minder gas zit dan aanvankelijk verwacht. En dat was ook de boodschap van Vermilion Energy tijdens bijeenkomsten in 2013 over het weer in gebruik nemen van een boorlocatie bij Donkerbroek.

Standpunt is glashelder

Dus de kans dat er bij de Kale Duinen naar gas wordt gezocht lijkt niet groot, zelfs al zou het Rijk die ruimte willen bieden. Voor wethouder Marcel Bos is het standpunt van de gemeente glashelder: geen nieuwe gaswinningen in Ooststellingwerf. En daarin trekt het college samen op met buurgemeente Weststellingwerf. Naar aanleiding van de zorgen van de gedeputeerde is door de gemeente uitleg gevraagd in Leeuwarden. Daar was ook niet meer bekend. Het onderwerp wordt door de provincie daarom aan de orde gesteld in het mijnbouwoverleg met het Rijk. Een motie van Ooststellingwerfs Belang om de zorgen over te brengen aan het provinciebestuur werd daarom uiteindelijk niet in stemming gebracht.