Fietspaden rond Bakkeveen en Wijnjewoude aangepakt

Scan Jose Hulsing, Aanpak fietspaden tussen Wijnjewoude en Bakkeveen

Een langgekoesterde wens van de dorpsbelangen in Wijnjewoude en Bakkeveen gaat in vervulling. De slecht onderhouden recreatieve fietspaden tussen beide dorpen worden opgeknapt.

Met een bijdrage uit de regiodeal Zuidoost Fryslân kan naar verwachting de helft van het padennetwerk worden aangepakt. Asfaltverharding wordt vervangen door beton. De fietspaden nabij landgoed De Slotplaats in Bakkeveen en natuurgebied ‘t Oude Bosch bij Wijnjewoude hebben de hoogste prioriteit gekregen. De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang, het werk wordt volgend jaar uitgevoerd.

Voor de aanpak van in totaal zo’n 10,5 kilometer fietspad nabij De Slotplaats, ‘t Oude Bosch en de Duurswouderheide is 859.000 euro beschikbaar. Daarvan komt zo’n 285.000 euro uit de Regiodeal. Opsterland, Natuurmonumenten en Staatbosbeheer stellen gezamenlijk zo’n 524.000 euro beschikbaar. De stichting Vlooienmarkt Bakkeveen heeft een bijdrage van 50.000 euro toegezegd.

De plaatselijk belangen in Wijnjewoude en Bakkeveen zijn al jaren met de gemeente in gesprek over het achterstallige onderhoud van de recreatiepaden. Eigenaren Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten hebben hiervoor onvoldoende middelen. Daarom is er vanuit de gebiedsontwikkeling Koningsdiep een aanvraag ingediend bij de Regiodeal. De provincie is straks vanuit de gebiedsontwikkeling Koningsdiep opdrachtgever voor de opknapbeurt.

Nieuws

menu