Elsloo remt af naar 30 kilometer per uur

De nieuwe verkeersborden in Elsloo, hier op Noord. Hendrik Betten

In het dorp Elsloo kon maandagmorgen, toen de laatste van de negen 30-kilometeraanduidingen aan de bebouwde komborden werden geschroefd, de vlag uit. Vanaf deze week is de dorpskern van het dorp een grote 30 kilometerzone geworden, een grote wens van Plaatselijk Belang.

Alleen op de toegangswegen mag men nog 60 en op de doorgaande weg naar Boijl en Makkinga mag, behoudens het deel van de rondweg achter het dorp langs, 80 kilometer per uur worden gereden. De maatregel moet het dorpscentrum van Elsloo veiliger en stiller maken.

Schooljeugd

Wanneer er niet harder dan 30 kilometer wordt gereden, is de stellige overtuiging, kan de schoolgaande jeugd, die gebruik maakt van de doorgaande weg door het dorp, veiliger naar school gaan. Ook ligt Elsloo aan een belangrijke fietsknooppuntenroute zodat ook veel toeristen per fiets door het dorp trekken. De route door het dorpscentrum was bovendien populair voor het sluipverkeer.

In het kader van verkeersveiligheid werd de rondweg, het tracé Bûtenweg tussen Noord en de fietsenzaak van Hulzinga, al in 2018 aangepakt. Het kent twee driesprongen en een kruising. De maximumsnelheid is daar sinds die tijd al 60 km/uur, terplekke heeft rechts voorrang, zijn licht verhogende platforms aangebracht en bochten terplekke versmald. Maatregelen om ook daar de snelheid uit het verkeer te halen.

(De tekst gaat na de foto door)

Twaalf jaar

Het dorp met de Plaatselijk Belangvereniging voorop zet zich al jarenlang in voor een verdere terugdringing van de onveiligheid binnen de bebouwde kom. Gedurende zeker twaalf jaar maakt men zich sterk dat het centrum van het dorp autoluwer gemaakt wordt door de snelheid er uit te halen. Praktisch elk jaar was er wel aandacht voor de verkeersveiligheid in en rond het dorp. Ook werd er in november 2019 een speciale thema-avond ‘Het kan verkeren… ook in Elsloo’, door PB belegd om met de dorpsbevolking tot een ‘top-15’ van verkeersknelpunten te komen.

De auto’s en vrachtverkeer, behalve bestemmingsverkeer, moeten zoveel mogelijk geweerd worden uit het centrum, zodat de fietsers terrein kunnen winnen, was de uitkomst van de gehouden ledenenquête die het bestuur vooraf aan de avond de bezoekers meedeelde.

Adviesrapport

Een en ander resulteerde in een adviesrapport, waarin de 30 kilometer één van de vijftien hoofdpunten van Elsloo was, die in maart 2019 aan wethouder Bos van de gemeente Ooststellingwerf werd overhandigd. Dat leidde al vrij vlot tot een verkennend gesprek tussen drie ambtenaren van de afdeling verkeersveiligheid en vervoer van de gemeente en vertegenwoordigers van PB om de haalbaarheid van de top 15 aan verkeersveiligheidswensen te bespreken. Het resultaat is de 30 km/uur in de bebouwde kom, afgelopen week. Ook alle toegangswegen wegen rondom Elsloo en Tronde werden, waar dit nog niet was gerealiseerd, 60 kilometerwegen.

Schoolzone

Nu dit is gerealiseerd, is de gemeente nog niet van Elsloo af als het om de verkeersveiligheidswensen gaat. Het nog veiliger maken van de schoolzone blijft een punt van zorg. Ook wil men de doorgaande weg vanaf de oude zuivelfabriek op het zuiden van Elsloo tot en met Tronde, waar nu verschillende limieten gelden, terugbrengen naar 60 kilometer. Naast het terugdringen van de snelheid zou ook de busroute buiten de dorpskom om moeten gaan en de bushaltes naar de Bûtenweg verplaatst moeten worden. Wat dat laatste punt betreft is de provincie Fryslân door PB op de hoogte gebracht.