Elsloo heeft geen aula meer

Het consistoriegebouw achter de dorpskerk van Elsloo. Hendrik Betten

Bijna 25 jaar na de ingebruikname wordt de aula in ’t Karkehuus achter de dorpskerk van Elsloo niet meer als zodanig beschikbaar gesteld.

Daartoe heeft het bestuur van de vorig jaar november opgerichte nieuwe stichting “Het Karkehuus” besloten. De kleine aula werd amper nog gebruikt voor het opbaren van een overledene. Tegenwoordig wordt er, net zo als vroeger, weer heel veel gekozen voor thuisopbaring.

Opslagruimte

De aula in het consistoriegebouw werd al langere tijd bijna uitsluitend gebruikt als opslagruimte. Daarnaast werd het gebouw bij gelegenheid ingericht als service aan nabestaanden om in eigen dorp in een vertrouwde ‘eigen’ omgeving afscheid te kunnen nemen van de overledene, zonder dat ze rekening moesten houden met openingstijden van bijvoorbeeld een rouwcentrum. In de ruimte krijgt ook het kerkarchief een plek.

Bezittingen en eigendommen

Het is de bedoeling dat de kleine kerkelijke Hervormde Gemeente Elsloo samen gaat met die van de gemeente Makkinga. Stichting “Het Karkehuus” behoudt de bezittingen en eigendommen voor het dorp, zoals het kerkgebouw, de begraafplaats en de dubbele klokkenstoel.

Uitbreiden

De kerkelijke gemeente Elsloo wilde midden jaren negentig van de vorige eeuw al een aantal jaren het kerkgebouw aan de Hoofdweg uitbreiden. Die wenselijkheid werd steeds groter en had alles te maken met het sluiten van het activiteitengebouw c.q. jongerencentrum ’t Eupen Huus in 1993 en het kunnen verkopen van de voormalige kosterswoning in 1995. Bij de kerk ontbraken onder meer een toilet, keuken en vergaderruimte.

Monumentenlijst

In 1996 werd het kerkgebouw gelijktijdig met de aanvraag voor de bouw van een consistoriegebouw achter de kerk voorgedragen voor opname op de monumentenlijst. Het gebouw kwam toen eerst op de selectielijst jonge monumenten en werd na drie jaar op 11 september 2000 tot beschermd Rijksmonument gepromoveerd.

Vaste verbinding

De door de kerkvoogdij ingediende aanvraag van het bouwplan voor de consistorie werd in diezelfde jaren getoetst door de monumentencommissie. Die kon zich verenigingen met de opzet van het plan. Het consistoriegebouw omvatte een vergaderruimte, een keuken, toiletten, een hal en baarruimte. Met een vaste verbinding, dat tevens de entree werd, werd het gebouw met het beeldbepalende kerkgebouw verbonden. Een lang gekoesterde wens ging toen in vervulling en eind juni 1997 werd het gebouw in gebruik genomen. In augustus 1997 werd het gebouw met een ‘open huis’ officieel geopend.

‘t Eupen Huus

De kerkelijke activiteiten en vergaderingen vonden tot eind juni 1997 naast in de kerk, plaats in het “Karkehuus”, een zaaltje en daarvoor in een opkamertje in de voormalige kosterswoning c.q. handkrachtzuivelfabriekje tegenover de kerk. Die woning met erf werd in 1995 verkocht, maar de activiteiten van de kerk mochten tot 1997 in het zaaltje plaatsvinden. Ook werden tussen 1972 tot 1993 in het voormalig ’t Eupen Huus achter de kosterswoning de kerkelijke activiteiten ondergebracht.