Eigenaren Molenbosch willen duidelijkheid over hun park

Inspreker Lourens Ouweltjes

Het bungalowpark  Molenbosch in Oldeberkoop komt niet in aanmerking voor ‘revatilarisering’. Dat stelt de Vereniging van Eigenaren. Recreatieondernemers worden dan gestimuleerd om het park te vernieuwen. Maar in Oldeberkoop lijkt dat onhaalbaar, zo maakte Lourens Ouweltjes dinsdagavond een raadscommissie duidelijk. Hij is secretaris en plaatsvervangend voorzitter van de Vereniging van Eigenaren.

‘In veel gevallen is het de moeite waard en haalbaar. Maar wij hebben geen centrale verhuurorganisatie, we hebben geen recreatieve voorzieningen, er zijn nauwelijks echte vakantiegangers, ongeveer 60 van de 91 woningen worden permanent bewoond.’ Ouweltjes meldde als inspreker dat een aantal nieuwe bewoners nu een brief hebben gekregen dat ze binnen zes maanden hun permanente bewoning moeten staken. ‘Tot onze spijt is dat zonder overleg met de vereniging gebeurd. Dat is lastig. In de eerste plaats voor de nieuwe bewoners, maar ook voor de gemeente. Hoe moet het nu verder met het Molenbosch?’

Voor zijn vereniging is duidelijk dat je het Molenbosch allang geen recreatiepark meer kunt noemen. Ouweltjes wil met landelijke expertise stap voor stap toewerken naar ‘een logische bestemming’. Dat zal dan ongetwijfeld het transformeren van het park zijn tot een woonbestemming, maar dat liet Ouweltjes nog even subtiel in het midden. Hij wil eerst samen met de gemeente nadenken over de toekomst van het park. Vanuit de bewoners is daartoe al een werkgroep gevormd. De bewoners willen zo snel mogelijk weten waar ze met de gemeente aan toe zijn. ‘Mensen hebben jaren nooit iets gehoord, dan krijg je nu dus grote onrust.’

Inmiddels heeft het college ook de schriftelijke vragen beantwoord van raadslid Simon ter Heide. ‘Ons beleid is erop gericht dat we een verdere toename van nieuwe inschrijvingen op recreatiewoningen op alle parken willen voorkomen. Per park zal de komende jaren worden bekeken en besproken wat de meest toekomstbestendige functie is. Onze inzet is maatwerk op basis van één park, één plan. We zijn gestart met een pilotproject met De Hildenberg en gaan in deze fase nog niet vooruitlopen op de situatie andere parken.’ De raad heeft ingestemd met het voorstel voor een pilotproject met De Hildenberg.

Het college wijst nadrukkelijk er op dat uitvoering wordt gegeven aan dat besluit van de raad op 2 november. ‘Zolang een park de bestemming recreatie heeft, mag er volgens het bestemmingsplan niet permanent worden gewoond. Dat is wat we duidelijk willen maken met onze brief. Of wij daadwerkelijk overgaan tot bijvoorbeeld last onder dwangsom hangt af van de specifieke situatie van de bewoner(s) en/of eigenaren. Hierover zullen wij altijd eerst in gesprek gaan met de betrokken personen en/of eigenaren.’ Vooralsnog gaat het aanschrijven dus alleen om mensen die na het raadsbesluit permanent in een recreatiewoning zijn gaan wonen.

Wethouder Jager Jager: ‘Als u unaniem als alle eigenaren die transformatie wil, dan kunnen we het in de raad bespreken of we dat proces ingaan. Maar alle kosten zijn dan voor onze rekening. Als u daar als raad geld voor beschikbaar wilt stellen is dan prima. Maar er zijn ook andere parken waar dezelfde situatie speelt. We kunnen niet alles tegelijk. We hebben er nu geen geld voor. Er zit heel veel aan vast. Daar ben je minstens twee of drie jaar mee bezig. Er zal een verrekening moeten plaatsvinden van de waardestijging, de woningen moeten voldoen aan het bouwbesluit en de gevolgen voor de woningbouw zullen met de provincie moeten worden besproken.’

Nieuws

menu