Dwangsom Prikkedam ingetrokken

FOTO RENS HOOYENGA

De MSV De Prikkedam krijgt wat meer lucht van de gemeente Ooststellingwerf. De dreiging van weer een dwangsom bij het overschrijden van de geluidsnormen is afgenomen. De teller stond eind vorig jaar al op 26.000 euro.

Op 8 december 2020 had het college een (derde) last onder dwangsom opgelegd met betrekking tot de geluidsovertredingen tijdens de trainingen. Dat betekende opnieuw dat MSV de Prikkedam dus werd gelast om te voorkomen dat er tijdens de trainingen meer geluid werd geproduceerd dan dat er op basis van het bestemmingsplan - op een bepaald meetpunt - was toegestaan. Anders dreigde wederom een boete van 4000 euro.

Maar er stond ook bij dat een last onder dwangsom zou worden ingetrokken als er uit zes achtereenvolgende geluidmetingen geen overtredingen zouden zijn. Dat is gelukt, dus in de dreiging van een derde dwangsom nu vooralsnog van de baan. Er zijn zelfs elf geluidmetingen geweest zonder overtredingen. Oftewel, tijdens deze metingen was er volgens het college sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. ‘Hierbij is dan niet relevant op welke wijze er aan de geluidsvoorschriften wordt voldaan door MSV, maar dat er aan de geluidsvoorschriften wordt voldaan.’ Er is discussie over de vraag of de MSV bewust tijdens metingen het lawaai weet te beperken. ‘Vanuit onze toezichthouder (FUMO) begrijpen wij dat er minder motoren in de baan zijn tijdens de trainingen.’

Het college vindt dat niet relevant omdat het doel wordt bereikt. Het college benadrukt dat het nu dus niet zo is dat MSV vrijuit geluidsovertredingen kan gaan maken. Immers, op grond van de wet kan er dan weer direct handhavend opgetreden worden. ‘Bij een overtreding van de geluidsnormen zal er ook weer een nieuwe last onder dwangsom opgelegd gaan worden. Dat kan relatief snel plaatsvinden gelet op de voorgeschiedenis. In die zin is er dus zeker geen sprake van een vrijbrief.’ Om een vinger aan de pols te houden wordt het aantal metingen wel verdubbeld naar vier per maand.

Nieuws

menu