Veel mensen kwamen de afgelopen tijd naar het Drents-Friese Wold om dit moois te zien.

Drents Friese natuurgebieden moeten meer samenhang krijgen

Veel mensen kwamen de afgelopen tijd naar het Drents-Friese Wold om dit moois te zien. Klaas de Groot

Het Dwingelderveld, Drents-Friese Wold en het Holtingerveld moeten met fietspaden, houtwallen en andere landschapselementen meer samenhang krijgen, zodat deze natuurgebieden aantrekkelijker worden voor toeristen.

De provincies Drenthe en Friesland gaan hiermee vanaf komend najaar aan de slag. Voor boeren en andere inwoners zullen de veranderingen zeker gevolgen hebben, staat in een notitie van de provincie Drenthe. Daarom willen de beleidsmakers hen bij de plannenmakerij betrekken.

Natuurorganisaties gaan inwoners bijpraten

Inwoners moeten daartoe meer weten over de eigenschappen van hun gebied, vinden de provincies. Zij schakelen daarom het IVN (Instituut voor Natuureducatie) en Landschapsbeheer Drenthe in om de bewoners en recreanten de verhalen van het landschap te vertellen. Doel is dat ze zich beter een oordeel over de plannen kunnen vormen.

De operatie maakt deel uit van een landelijk project om de nationale natuurparken te versterken. Drenthe en Friesland werken nu samen aan de parken in hun grensgebied. Daarnaast zijn er ook plannen in de maak voor Nationaal Park Drentsche Aa.

Flinke puzzel

Het is een flinke puzzel om alle wensen in het gebied goed op elkaar af te stemmen. Buiten de natuurgebieden zijn ook boeren actief. Als de parken meer samenhang moeten krijgen, heeft dat voor hen gevolgen. Daarnaast is er druk op de ruimte door de opgave om meer schone energie uit zon en wind op te wekken.

Mooie natuur trekt meer toeristen en recreanten aan. Daar kunnen dan weer ondernemers in het gebied een goede boterham aan verdienen, maar het kan op sommige plekken ook te druk worden. Het is dus zaak om deze toestroom in goede banen te leiden en toeristen te verleiden niet allemaal naar dezelfde plekken te gaan.

Er is een flinke zak met geld beschikbaar. De provincies hebben onlangs elk 350.000 euro uitgetrokken voor het Drents-Friese gebied. Voor het Drentsche Aa gebied heeft Drenthe 426.000 euro uitgetrokken. Minister Carola Schouten (ChristenUnie) van landbouw heeft landelijk 6 miljoen euro voor de natuurparken achter de hand., waarvan een deel naar Drenthe en Friesland gaat.