Dorpsbossen in Appelscha worden aangepakt. Ruimere paden, extra pad en minder afval en exoten

De bosjes hebben iets weg van een parkbos. Eigen foto

Afval en dichtgegroeide paden in het Kerkebos en Bergjebos in Appelscha zijn voor bewoners aan de Boslaan en Zuider Es een ergernis. De dorpsbossen kunnen en moeten netter, vinden zij. Een werkgroep van vrijwilligers is opgericht om de boel aan te pakken. Er ging al een geruime tijd aan voorbereiding aan vooraf, maar op 9 oktober gaan de handen uit de mouwen.

Het Bergjebos is bij velen wel bekend. Het bos met in het midden een zandheuvel grenst aan de Boslaan en de Drentseweg. De naam Kerkebos zal velen veel minder zeggen. Het is ingeklemd tussen de Oosterse Es, Zuider Es en Drentseweg, om het kerkhof heen. Staatsbosbeheer is de eigenaar van beide dorpsbossen en snoeit voornamelijk dode takken uit bomen, houdt paden bij en schoonde ongeveer drie jaar geleden de vijver in het Bergjebos op. ‘We laten het lekker groeien, maar dat dat in de zomer hard kan gaan, weten wij ook’, vertelt boswachter Linda Meijvogel.

Wens

De meesten zal het minder toegankelijke en niet regelmatig bijgehouden pad niet opvallen, behalve wanneer je er vaak gebruik van maakt. Met regelmaat moet je uitwijken voor een tak, achter elkaar aan lopen en met een kinderwagen is het helemaal lastig begaanbaar. ‘We snappen Staatsbosbeheer heel goed. Zij hebben nog 6000 hectare te onderhouden in deze omgeving. Maar gelukkig konden zij zich ook in onze wens vinden’, stelt Oeds Hoogeveen, één van de initiatiefnemers. Samen met zijn vrouw, Wytske en buurman Jan Vonk enthousiasmeerden zij aanwonenden, zochten informatie en kwamen erachter dat beide bossen eigenlijk best veel cultuurhistorische waarde hebben. De één, het Kerkebos, dateert uit 1850. ‘Het bos gold ten tijde van de vervening als productiebos. Als soort van reservekas, mocht er in het veen even niks te verdienen zijn’, gaat Hoogeveen verder. ‘Maar al gauw kwamen ze erachter dat het toch te weinig opleverde’, vult zijn vrouw hem aan.

Archeologische vondsten

Op de begraafplaats de Oostersehof aan de Oosterse Es en op de es aan dezelfde straat zijn archeologische vondsten gedaan, weet Vonk te vertellen. ‘Wat we allemaal wel niet te weten zijn gekomen over deze omgeving. Het maakt het bos daadwerkelijk bijzonder’, laat Vonk weten. Op de begraafplaats zijn vondsten gedaan stammend uit de Middeleeuwen. Men vermoedt een kleine nederzetting in de Middeleeuwen. Iets met een hoge archeologische waarde. Vondsten op de es zijn ook van archeologische waarde, maar klaarblijkelijk niet zo hoog. ‘Het wordt allemaal zorgvuldig uitgezocht door Landschapsbeheer Friesland’, vertelt Pauline van der Kolk, ook aanwonende.

Parkbos

Ook naar de flora en fauna wordt onderzoek gedaan, evenals het ontstaan van het Bergjebos, wat een stuk sierlijker is. ‘Het lijkt meer een parkbos’, duidt Oeds Hoogeveen. ‘Maar of dat allemaal zo is, moet nog blijken. Eerst is er nog veel werk te verrichten, zoals het breder maken van de paden en het opruimen van afval en tuinafval om mee te beginnen.’ Er zijn een aantal aanwonenden die groenafval dumpen in het bos. Daar wordt werk van gemaakt. En naast deze plannen worden ook exoten zoals bamboe, laurier en de Japanse 1000 knoop verwijderd. In het Kerkebos komt een nieuw wandelpad aan de zijde van de Drentseweg, zodat wandelaars het bos niet uit hoeven tijdens een rondwandeling. ‘Op dit moment moet je nog een stukje over de drukke Drentseweg.’ In het Bergjebos komt een bredere toegangsweg en op het bergje komt een bankje. Daarna wordt gedacht aan vogelhuisjes en eventueel infopanelen over de cultuurhistorie. Maar zover is het nog lang niet.

Wie de enthousiaste vrijwilligersgroep wil helpen met het opknappen van de bossen, meldt zich via: dorpsbossenappelscha@gmail.com. De eerste vrijwilligersdag is op 9 oktober. Op 6 november houdt Landschapsbeheer Friesland tevens een natuurwerkdag in de dorpsbossen. Dan wordt ook het pad aangelegd.

Nieuws

menu