Coöperatie huurt Bosbergtoren van gemeente. Nog vraagtekens bij betrouwbaarheid van lift en ticketsysteem

De Bosbergtoren. Stéphanie Versteeg

Door de Bosbergtoren te verhuren aan en het Bosbergpad te laten onderhouden door de Coöperatie Appelscha regio 3.0 draagt de gemeente de exploitatie en het beheer en onderhoud over.

De coöperatie huurt de Bosbergtoren van de gemeente. Als huurder ontvangt de coöperatie de opbrengsten uit de kaartverkoop, betaalt zij huur aan de gemeente en draagt zij de exploitatiekosten. Daarnaast ontvangt de coöperatie van de gemeente een vergoeding voor het reguliere beheer en onderhoud van het Bosbergpad. Als verhuurder ontvangt de gemeente de huuropbrengsten en draagt zij de eigenaarskosten van het gebouw, zoals groot onderhoud. De opbrengsten uit de verkoop van toegangskaarten of arrangementen worden door de coöperatie na aftrek van de huur en de gemaakte kosten van dagelijks onderhoud ingezet voor het stimuleren van toerisme en recreatie in Ooststellingwerf.

Het budget voor groot onderhoud (13.500 euro) is gebaseerd op een goed functionerende Bosbergtoren. In de lift en het ticketsysteem zijn echter nog risico’s aanwezig. Daarom reserveert de gemeente de komende twee jaren 20.000 euro voor deze risico’s.

Inzet medewerkers

De volledige exploitatie en het beheer en onderhoud ligt nog steeds bij de gemeente. Het is nooit de bedoeling geweest dat de gemeente de Bosbergtoren zelf zou gaan exploiteren. Doordat de gemeente de exploitatie nu nog uitvoert, wordt een buitenproportionele inzet van medewerkers gevraagd. Zij richten zich op de afhandeling van klachten en meldingen, communicatie met betrokkenen en gebruikers en het bijhouden van de website van de toren. Deze werkzaamheden gaan ten koste van reguliere werkzaamheden. Door de taken over te dragen aan de coöperatie komt aan deze voor de gemeente ongewenste situatie een eind.

Bevordering van toerisme

Door de toren te verhuren aan de coöperatie worden ondernemers, verenigingen en de coöperatie gestimuleerd om met elkaar samen te werken. Ook Staatsbosbeheer als eigenaar van de grond ziet dit als een positieve ontwikkeling. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de uitgangspunten van de gemeenteraad: een grotere vitaliteit, leefbaarheid, uitstraling en attractiviteit van de regio, bevordering van toerisme en een economische impuls aan de gemeente.

Het bestuur van de coöperatie kan zich vinden in deze oplossing. Appelscha 3.0. is echter afhankelijk van haar leden. Uitsluitend in een ledenvergadering kan definitief besloten worden tot het aangaan van overeenkomsten met de gemeente.

Nieuws

Meest gelezen

menu