Coöperatie gaat Bosbergtoren beheren

De Bosbergtoren. Screenshot

B & W stelt de gemeenteraad voor het eigendom, beheer en onderhoud van de Bosbergtoren in Appelscha in handen te geven van de de Coöperatie Appelscha regio 3.0. Deze taken liggen nu nog op het bordje van de gemeente.

Dat vergt veel inzet van medewerkers van de gemeente. Corona speelt daarin ook een grote rol, maar ook de afhandeling van klachten en meldingen, het communiceren met stakeholders en gebruikers en het bijwerken van de website. Door het beheer en onderhoud over te dragen aan Appelscha regio 3.0 ontstaat de benodigde ruimte voor de reguliere werkzaamheden.

Door een overeenkomst aan te gaan met de coöperatie worden volgens de gemeente ondernemers, verenigingen en de Appelscha 3.0 gestimuleerd om met elkaar samen te werken. Ook Staatsbosbeheer als eigenaar van de grond ziet dit als een positieve ontwikkeling.

Stimuleren recreatie en toerisme

De opbrengsten uit de verkoop van toegangskaarten of arrangementen worden door de coöperatie ingezet op het stimuleren van toerisme en recreatie in Ooststellingwerf.

De overeenkomst is in financieel opzicht gunstig voor de gemeente. De opbrengst uit exploitatie valt weliswaar weg, maar dit wordt ruimschoots gecompenseerd door het minimaliseren van haar medewerkers.

De gemeente zet 40.000 euro opzij voor groot onderhoud en onvoorziene zaken.

Nieuws

menu