Buurtvereniging houdt wandeltocht door De Vier Streken

Het is dit jaar vierhonderd jaar geleden dat de buurtschappen van buurtvereniging De Vier Streken in Makkinga en Oosterwolde voor het eerst genoemd werden. In het boek Chronieke ofte Historische geschiedenisse van Vrieslant welteverstaan. Het boek uit 1622 is geschreven door Pierius Winsemius. Het is aannemelijk dat de buurtschappen langer bestaan, maar 1622 is wel aan te wijzen als het moment dat ze voor het eerst op de kaart staan. Voor de buurtvereniging een mooie reden om daar bij stil te staan. Dat doen ze met een wandeling door het gebied.

De wandeling door de Vier Streken in 2017. Foto: archief Rens Hooyenga

De wandeling door de Vier Streken in 2017. Foto: archief Rens Hooyenga

Vanuit de buurtvereniging is een projectgroep van start gegaan met de voorbereidingen van de wandeling door de buurt. Dit initiatief is ontstaan door een goed bezochte wandeling door de buurt die in 2017 heeft plaatsgevonden, toen vanwege het feit dat Ooststellingwerf vijfhonderd jaar bestond.

Nieuws

menu