Bezwaren Duizen Zathe tegen camperplekken verworpen

De gemeenteraad heeft een verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor de uitbreiding van Camperplaats Appelscha aan de Wester Es.

Vorig jaar kon Duinen Zathe open van 16 mei tot 31 oktober, met maximaal vijfhonderd bezoekers.

Vorig jaar kon Duinen Zathe open van 16 mei tot 31 oktober, met maximaal vijfhonderd bezoekers. Foto Marcel Jurian de Jong

De bezwaren van attractiepark Duizen Zathe waren geen reden om de medewerking te weigeren. De camperplaats wordt met twintig plekken uitgebreid tot dertig. Het was een hamerstuk zonder enige discussie.

Lawaai

Duizen Zathe maakte zich aanvankelijk vooral zorgen over mogelijke klachten van camperaars over lawaai van het park. Daarnaast was volgens het college nogal prematuur aangegeven dat Duinen Zathe vreest dat de camperaars ook toekomstige uitbreidingen van het pretpark zouden kunnen belemmeren. Als Duinen Zathe in de toekomst wil uitbreiden, zal er volgens het college getoetst worden aan het Activiteitenbesluit. En volgens het Activiteitenbesluit (dat verwijst naar de Wet geluidhinder) zijn recreatieverblijven waar niet permanent gewoond kan worden geen gevoelige objecten. Daarmee hoeft het bedrijf niet rekening te houden met de camperplaats wanneer het wil uitbreiden.

Touringcarbussen

Daaropvolgend diende Duinen Zathe een aanvullende zienswijze in. Het gaat om zorgen over stationair draaiende touringcarbussen, het verdwijnen van het wandelpad naast de camperplaats en de afstemming van het plan met omwonenden. Voor wat betreft de stationair draaiende touringcarbussen plaatst de gemeente een bordje met het verzoek de motor uit te doen. Het wandelpad naast de camperplaats behoudt zijn huidige functie en kan daarmee nog steeds fungeren als toegangspad naar het attractiepark. Voor de afstemming met omwonenden heeft de initiatiefnemer een informatiebijeenkomst en buurtonderzoek georganiseerd.