Kaart van Liander van 10 juni over beschikbaarheid transportcapaciteit ( rood helemaal niet, geel beperkt, wit geen probleem).

Bezorgdheid over verdeelstation van Liander in weiland bij Waskemeer lijkt voorbarig

Kaart van Liander van 10 juni over beschikbaarheid transportcapaciteit ( rood helemaal niet, geel beperkt, wit geen probleem). Liander

Een inwoner van Ooststellingwerf heeft schriftelijk zijn beklag gedaan over de plannen voor de bouw van een transformatorstation van Liander in een weiland tussen de Kruisweg en het Blauwe Bos in Waskemeer. Want daar genieten veel fietsers en wandelaars immers van ‘het open karakter en de fraaie wolkenluchten’.

En die worden volgens de geanonimiseerde schrijver opgeofferd door een verdeelstation. ‘Waarom midden in een weiland en niet aan de rand van een industrieterrein? Genoeg opties rond Waskemeer lijkt me.’ Kortom: er is weinig begrip voor de activiteiten daar van Liander, die het Friese landschap verpesten. Ook ’t Fryske Gea krijgt kritiek, want die hadden voor de bescherming van het weidelandschap moeten staan. De briefschrijver kondigt waarschuwend aan dat de onderste steen boven moet, ook als het formeel wellicht al te laat is. Nu, te laat lijkt het echt nog niet.

Versterken en verzwaren

In Waskemeer (en omgeving) is Liander inderdaad bezig met de ontwikkeling van een nieuw regelstation. Dit is volgens woordvoerder Ceriel Thijssen nodig i.v.m. spanningsproblematiek in het elektriciteitsnet rondom Waskemeer. ‘We zijn in heel ons gebied momenteel bezig onze elektriciteitsnetten te versterken en te verzwaren. Reden is de energietransitie waarbij steeds meer duurzaam opgewekte stroom terug moet worden geleverd aan het net. Tegelijk wordt er ook steeds meer elektriciteit verbruikt door o.a. het plaatsen van laadpalen en gebruik van warmtepompen.’ Het probleem is het grootst in de netten in de buitengebieden, die van oudsher bedoeld waren voor relatief weinig verbruik van elektriciteit.

Overbelast

Volgens Liander was uit een netwerkanalyse gebleken dat in dit gebied er een risico bestaat op ‘structurele congestie’. In een netanalyse wordt onder andere gekeken naar de hoeveelheid bestaande consumenten en zakelijke klanten met kleinverbruik- en grootverbruik-aansluitingen in het gebied. Ook het bekende gecontracteerde vermogen van deze klanten, de daadwerkelijke huidige belasting en spanningshuishouding van het net, de verwachte aanvragen en de verwachte groei van bestaande klanten worden meegenomen in de analyse. Voor de periode tot 2029 voorziet Liander op dit moment voor Friesland en de Noordoostpolder dat 40 van de 70 stations overbelast raken. Om die groei te kunnen bijbenen, moet Liander het elektriciteitsnetwerk uitbreiden en verzwaren. Bijvoorbeeld door het aanleggen van extra stations, kabels en leidingen. Liander in Friesland bouwt de komende tien jaar zo’n dertig nieuwe stations en veertig bestaande stations worden uitgebreid.

Geschikte locatie nog niet gevonden

Verdeelstation Waskemeer had een jaar geleden zijn capaciteitsgrens bereikt, vanwege toegewezen aanvragen. Dit geldt voor teruglevering van elektriciteit. ‘We breiden het verdeelstation Oosterwolde uit, maar moeten ook het verdeelstation Waskemeer uitbreiden.’ Maar volgens Liander is die geschikte locatie voor het regelstation nog niet eens gevonden. ‘Momenteel zijn we in Waskemeer en omgeving op zoek naar een locatie voor het nieuwe regelstation. Als er een geschikte locatie is gevonden, start de vergunningsprocedure. Tijdens deze procedure zullen we alle betrokkenen in de omgeving betrekken om te kijken hoe het regelstation het beste kan worden ingepast in het landschap.’ Bij de gemeente Ooststellingwerf is inderdaad nog niets bekend van een vergunningaanvraag. ‘Als Liander een locatie op het oog heeft, moet er nog een ruimtelijke procedure doorlopen worden.’ Kortom: de zorgen van de briefschrijver lijken wat voorbarig.