Beveiliging zonnepark Haulerwijk wordt in februari beter

Zonnepark Haulerwijk.

Zonnepark Haulerwijk. Rens Hooyenga

Haulerwijk - Het zonnepark in Haulerwijk is momenteel gemakkelijk te betreden door onbevoegden door het ontbreken van hekwerken en/of sloten. Eigenaar GroenLeven gaat dit de komende weken aanpakken. Daarbij spelen ook wet – en regelgeving mee en zijn de eisen vanuit Liander als netbeheerder en de verzekering bepalend.

Het park is al een aantal jaren in gebruik. In het verleden hebben zich volgens de gemeente meermalen onveilige situaties voorgedaan op het zonnepark. Momenteel staan er twee tijdelijke camerasystemen opgesteld. Deze tijdelijke systemen wil GroenLeven vervangen door twee permanente camerasystemen. Daarbij wordt voorkomen dat de camera’s ook gericht zijn op woningen en/of tuinen van omwonenden. De beveiliging wordt verder gerealiseerd met sloten (oostzijde, noordzijde en deels westzijde) en voor het overige deel met hekwerken.

GroenLeven wil een bestaande greppel op het noordelijke gedeelte verbreden en verdiepen tot een volwaardige sloot, die in verbinding komt te staan met de sloot aan de noordzijde van het zonnepark. Er is daarover overleg geweest tussen GroenLeven en het Wetterskip en bewoners. Een deel van het bestaande gemeentelijke pad vanaf de Hoofdweg-Boven wordt daarvoor opgeofferd.

100 laurierstruiken

GroenLeven heeft ook dode struiken uit de aanplant verwijderd en hier nieuwe struiken van anderhalve meter hoogte teruggeplaatst. In december zijn 100 nieuwe laurierstruiken aangeplant. Door de toekomstige aanleg van een drainagesysteem onder het zonnepark wordt voorkomen dat de groenstrook te lang te nat is waardoor struiken het risico lopen te verdrinken.

Op de locaties waar het zonnepark van buitenaf betreden kan worden, komen toegangshekken. Aan de noordkant wordt op het nu aanwezige dammetje een toegangshek geplaatst om het Wetterskip toegang te geven voor onderhoud en inspectie aan de watergangen. De toegang tot het zonnepark vanuit het zuiden wordt beperkt met een op maat gemaakte elektronisch te bedienen draaipoort. Dit is afgestemd met de directe buren. GroenLeven wil in februari met de plaatsing van de hekken beginnen, nadat deze maand alle omwonenden en de gemeenteraad zijn geïnformeerd.