Bestrijding natuurbranden wordt steeds meer een specialisme. ‘Op dit moment kan niet, of onvoldoende, voldaan worden aan de wet en aan afspraken'

Nablussen bij brand Doldersummerveld in augustus 2018.

De Veiligheidsregio Fryslân meldt dat het beheersen en bestrijden van natuurbranden steeds meer een specialisme wordt. In een brief aan de gemeenteraad van Ooststellingwerf staat dat een forse opwaardering noodzakelijk is. ‘Op dit moment kan niet, of onvoldoende, voldaan worden aan de wet en afspraken die zijn gemaakt.’

Voor Ooststellingwerf draait het dan bijvoorbeeld om natuurgebieden zoals het Fochteloërveen en het Drentse-Friese Wold. In het gebied van het Drents-Friese Wold, waar in 2018 een grote brand was, zijn onlangs drie waterputten geslagen om ook op moeilijk bereikbare plaatsen in de natuur over voldoende bluswater te beschikken. Dit is volgens woordvoerder Kees van der Mark onderdeel van de gebiedsgerichte aanpak, waarin we met partners en eigenaren van natuurterreinen kijken naar maatregelen die nodig zijn om een natuurbrand te kunnen beheersen en bestrijden.

Belangen en doelstellingen

De samenwerking tussen de verschillende (bij natuurbrandbeheersing betrokken) partijen is van groot belang om zowel de risico’s terug te dringen als bij een natuurbrand effectief op te kunnen treden. Maar de belangen van de brandweer komen niet altijd overeen met de doelstellingen van de boseigenaar. Zo brengt het verminderen van het aantal bospaden en een toename van dood hout een risico met zich mee. Maar er kan samen bepaald worden waar op het terrein een pad begaanbaar moet blijven voor brandweerauto’s, zodat de blusmogelijkheden in de buurt van bijvoorbeeld een camping gewaarborgd blijven. En dit hoeft niet altijd nadelig te zijn voor de natuurwaarden. In 2018 werden campings bedreigd door het vuur.

Specialisme

Van der Mark: ‘Het beheersen en bestrijden van natuurbranden wordt steeds meer een specialisme. Hierbij hoort ook gespecialiseerder materieel dat aan landelijk en interregionaal afgesproken eisen moet voldoen: denk bijvoorbeeld aan brandweervoertuigen met grotere watertanks en een betere terreinvaardigheid. Ook vraagt de aanpak van een natuurbrand soms om meer slagkracht, bijvoorbeeld op pelotonsniveau. Deze aanpak en materieelkeuze is meer op landelijk niveau bepaald en vraagt om een regionale opwaardering van de bestrijding van natuurbranden.’ Op dit moment wordt in kaart gebracht wat de financiële consequenties zijn.

Nieuws

Meest gelezen