Bed & Breakfast mag wel, camperplaatsen zijn niet toegestaan in Ravenswoud

Het perceel in Ravenswoud. Google Maps

De bewoner van Meester Lokstraat 6 in Ravenswoud heeft de gemeente gevraagd tien camperplaatsen te mogen aanleggen en een Bed & Breakfast te mogen beginnen. B & W willen we niet meewerken aan de aanleg van de camperplaatsen. Onder voorwaarden is een bêd en brochje wel toegestaan.

De eigenaar van het perceel wil de camperplaats op de plek van de huidige paardenbak achter de woning aanleggen. Het gebruik van de gronden als camperplaats is in het bestemmingsplan niet toegestaan. Een bêd en brochje is onder voorwaarden wel toegestaan. Het bruto vloeroppervlak dat wordt gebruikt voor een bed & brochje mag maximaal 50 m² zijn. In de slaapkamers mag geen zelfstandige kookgelegenheid worden gerealiseerd. Ook mag er geen extra inrit worden gerealiseerd.

Ongewenste druk

Het toestaan van camperplaatsen bij de woning kan volgens B & W tot ongewenste druk in het buitengebied leiden. Kleinschalig kamperen (kamperen bij de boer) is alleen toegestaan op (voormalige) agrarische erven. Ook is dit perceel op korte afstand gelegen van andere woningen. Dit kan leiden tot geluidsoverlast voor de naastgelegen huizen.

Verrommeling

De laatste maanden ontvangt de gemeente erg veel verzoeken om camperplaatsen te mogen aanleggen. ‘Een te groot aanbod kan leiden tot verrommeling in het buitengebied. Hierdoor wordt Ooststellingwerf op termijn onaantrekkelijker voor toeristen.’ De gemeente beraadt zich over het omgaan met deze verzoeken.