Basisschool De Stelling heeft 'Tút en d’r út' plek

Het bord gemaakt door Tessa en Nynke.

Het bord gemaakt door Tessa en Nynke. Eigen foto

Voor de zomervakantie ontwierpen de leerlingen van groep 5 t/m 8 van obs de Stelling in Makkinga borden om de “Tút en d’r út” plek op het parkeerterrein bij het kleuterplein beter zichtbaar te maken.

Wethouder Marian Jager en wijkagent Peter Broers kozen de twee mooiste borden uit. De prijswinnaars zijn Dinthe van Kooten groep 7 en Tessa van Huis en Nynke Prins, oud leerlingen van groep 8.

Woensdag is de “Tút en d’r út” plek feestelijk in gebruik genomen door het onthullen van de borden door wethouder Jager. Vanaf nu wordt er gebruik gemaakt van deze plek om de kinderen veilig uit te laten stappen. De ouder/verzorger kan daarna met de auto weer wegrijden.

De “Tút en d’r út” plek wordt zichtbaar gemaakt via dubbele belijning en door de nieuwe borden. Het is de bedoeling dat hier niet geparkeerd wordt tijdens de schooltijden (vanaf een kwartier voor tot een kwartier na schooltijd).

VVN

Na het officiële gedeelte gingen de leerlingen van groep 7/8 met gastdocenten van Veilig Verkeer Nederland het dorp in om een lasercontrole uit te voeren. Hieruit bleek dat het voor de automobilisten lastig is om zich aan de maximum snelheid van 30 kilometer te houden. De leerlingen van groep 3 t/m 6 gingen aan de slag met spuitmallen van VVN. Zo zijn er verschillende figuren op het parkeerterrein gespoten met behulp van de sjablonen, zoals een bord met “Let op!”, een duim met de tekst ‘OK!’ en “Hier wachten!”. Met deze mallen wordt aandacht gevraagd voor de verkeersafspraken.