Baptistenkerk in Haulerwijk wordt omgetoverd tot woning

De uit 1925 stammende baptistenkerk in Haulerwijk.

De uit 1925 stammende baptistenkerk in Haulerwijk. EIGEN FOTO

Er ligt een plan om de Baptistenkerk en de bijhorende dienstwoning aan de Norgerweg 48 en 49 in Haulerwijk een woonbestemming te geven. B & W stemt in met het verzoek. Dit betekent dat de initiatiefnemer twee jaar de tijd heeft om een planologische procedure te starten.

Het college loopt met deze principe-uitspraak vooruit op de nieuwe regionale woningbouwafspraken met de provincie. Naar verwachting ontstaat in deze nieuwe woningbouwafspraken ruimte voor nieuwe plannen, zowel binnen- als buitenstedelijk. Op basis van de regionale woningbouwafspraken stelt de gemeente een nieuw woningbouwprogramma op, waarin duidelijk wordt aan welke locaties de woningbouwruimte wordt toegekend.

Woningbouwprogramma

Het woningbouwplan in Haulerwijk is niet opgenomen in het lopende woningbouwprogramma. De provincie heeft aangegeven mee te willen werken aan dit plan, mits het in een nieuw gemeentelijk woningbouwprogramma wordt opgenomen. De provincie gaf aan dat de woning moet worden verrekend met buitenstedelijke bouw.

Het initiatief past volgens B & W goed in het beleid in het kader van hergebruik van bestaande gebouwen. Ook past het in de kerkenvisie. Die visie gaat voor het kerkgebouw aan de Norgerweg ook uit van een nieuwe functie, zodra de kerkelijke functie vervalt. Als mogelijke nieuwe functie benoemt de kerkenvisie ook een woonfunctie.

Vergelijkbare woningbouwplannen

Het college heeft afgelopen jaar vaker besloten vooruit te lopen op de nieuwe woningbouwafspraken en op deze manier mee te werken aan plannen die niet in het bestaande woningbouwprogramma opgenomen waren. Dan gaat het om het plan aan De Kromten in Waskemeer, twee extra woningen aan de Boekhorsterweg en het plan aan ’t Oost 60 in Oosterwolde. Hierbij ging het om binnenstedelijke plannen.

Het college heeft daarnaast onlangs ingestemd met een buitenstedelijk plan voor twee ecologische woningen aan ’t West 24 in Donkerbroek, waarvan één woning een extra toevoeging is.