Asser bouwplannen brengen natuurgebied Fochteloërveen in gevaar

Natuuronderzoek laat zien dat Asser bouwplannen een gevaar vormen voor vogels. Kloosterakker gaat door, maar de verdere uitbreiding van de wijk Kloosterveen is onzeker.

Het Fochteloërveen was ooit 10.000 bunder groot. Nu bestaat het natuurgebied nog maar uit 2600 bunder.

Het Fochteloërveen was ooit 10.000 bunder groot. Nu bestaat het natuurgebied nog maar uit 2600 bunder. Eigen foto

Er is te weinig ruimte voor vogels om rond het Fochteloërveen voedsel te vinden en uit te rusten. Dit blijkt uit extern onderzoek naar de gevolgen van de bouwplannen voor 500 woningen in de wijk Kloosterveen. Met de uitbreiding komt de woonwijk angstvallig dichtbij het natuurgebied. Omdat het gaat om Natura2000-gebied, gelden extra regels voor de bescherming van flora en fauna. Als het leefgebied van beschermde vogels wordt aangetast, moet dit elders worden gecompenseerd.

Compromis