Aanvullende beperkingen voor gebruik motorcircuit de Prikkedam. Landelijke wedstrijden blijven mogelijk

De gemeente sleutelt noodgedwongen alsnog aan het bestemmingsplan om het gebruik van circuit de Prikkedam in Makkinga ook in de toekomst mogelijk te maken.

Het circuit van zand in de open lucht wordt niet gezien als een stedelijke ontwikkeling.

Het circuit van zand in de open lucht wordt niet gezien als een stedelijke ontwikkeling. Rens Hooyenga

Het college stelt de gemeenteraad voor om alsnog er voor te zorgen dat wordt voldaan aan de aanvullende voorwaarden die de Raad van State op 21 december in een tussenuitspraak heeft gesteld.

Herstelbesluit

Nieuws

menu