Crosscircuit Prikkedam.

Aangifte tegen ‘Prikkedam’ vanwege economisch delict

Crosscircuit Prikkedam. Archief Rens Hooyenga

De familie Van Rossem in Makkinga vreest dat het handhaven op het plaatselijke circuit de Prikkedam in Makkinga een lege huls is en dat de gemeenteraad op het verkeerde been is gezet. Dat blijkt uit een brief die naar de gemeenteraad is gestuurd. Er is daarom nu aangifte gedaan van een economisch delict.

Het echtpaar Roel en Constance van Rossem strijdt al jaren tegen de overlast, die zij zeggen te ervaren van het circuit. De gemeente heeft de motorsportvereniging (MSV) al tien dwangsommen opgelegd na metingen waaruit bleek dat het lawaai de vastgestelde normen overschreed. Maar de Van Rossem’s hechten er weinig waarde meer aan dat daarmee het probleem wordt opgelost. ‘Wat is nu de volgende stap? Een nieuwe serie dwangsommen? Bestuurlijke dwang?’

Niet serieus

De gemeente heeft inderdaad begin december besloten een derde serie dwangsommen op te leggen, zonder dat de bedragen zijn verhoogd. Van Rossem: ‘Het college is van mening dat er verbetering in de situatie is. Dit besluit kan niet serieus genomen worden.’

Bestemmingsplan

Sinds 1997 werkt de gemeente aan legalisering van het circuit. Het toen vastgestelde bestemmingsplan werd twee jaar later door de Raad van State vernietigd vanwege het ontbreken van een milieuvergunning. De gemeenteraad heeft op 7 oktober 2019 een nieuw ‘toekomstbestendig’ bestemmingsplan vastgesteld waarin wordt vast gelegd hoe vaak er op het circuit gesport mag worden en er zijn grenswaarden voor de geluidbelasting opgenomen. Het college werkt op basis van een nieuw toezicht- en handhavingsplan. Daarin staat hoe vaak het college een controle bij het motorcrossterrein uitvoert en op welke categorieën tijdens deze controles wordt gelet.

Bodemprodecure

Sinds een uitspraak van de voorzieningenrechter van de Raad van State in januari 2020 is dat beleid van kracht. De voorzieningenrechter vond dat het nieuwe bestemmingsplan niet of nauwelijks verschilt van de vergunningen die de motorvereniging nu al heeft. Maar er loopt nog een bodemprocedure. De zitting daarover is op 26 april. De procedure rond het bestemmingsplan en het toezicht en handhavingsbeleid staan volgens het college los van elkaar. Ondertussen strijdt de MSV tegen de dwangsommen. Tegen het verbeuren van dwangsommen is beroep ingesteld.

Lege huls

Het echtpaar Van Rossem vreest het moment dat de MSV in het gelijk wordt gesteld. Bovendien wordt iedere vastgestelde overtreding door de Friese milieudienst FUMO op dit moment niet gevolgd worden door een sanctie. ‘In dat geval is het ingestelde beleid en “het handhaven” in het belang van omwonenden een lege huls en is de raad op het verkeerde been gezet. Daarom hebben wij nu naast de weg van de bestuursrechtspraak de weg van het strafrecht ingeslagen. Wij hebben aangifte gedaan van een economisch delict veroorzaakt door overtredingen van de Wet Milieubeheer, omdat ons geduld op is.’ De aangifte is tegen de MSV. De vereniging zou zich niet houden aan de voorschriften in de verleende vergunning. Het is nu aan het Openbaar Ministerie om te bepalen wat er met die aangifte wordt gedaan. De MSV komt binnenkort met een reactie.