‘Zendmast Waskemeer in strijd met vergunning’. ‘Ik wil dat de mast alsnog wordt verplaatst'

‘Het verschil tussen de bestaande mast en de nieuwe zendmast in Waskemeer is enorm’. Dat meldt Henk Lijzenga, die woont aan de Oude Wijk, zeventig meter van de mast.

Het verschil tussen de oude en de nieuwe zendmast.

Het verschil tussen de oude en de nieuwe zendmast. Eigen foto

Hij stelt dat de mast ook in tegenspraak is met de basis van een eerdere gerechtelijke uitspraak. De rechtbank Noord-Nederland verwierp in oktober 2019 de bezwaren tegen de bouw van een zendmast aan de Leidijk door Shere Masten B.V. uit Reewijk.

Gezondheid

Een jaar eerder verwierp de gemeente Ooststellingwerf de bezwaren al tegen het afgeven van een Omgevingsvergunning. Dertien bezwaarmakers eisten toen dat de mast op minstens 400 meter afstand van huizen moest worden geplaatst. De mast staat ongeveer tien meter van erfscheidingen. Omwonenden maken zich ernstig zorgen over hun gezondheid en zijn bang dat de waarde van hun huizen daalt. De rechter hanteerde een rapport van de Gezondheidsraad uit 2016. Er zijn volgens dat rapport geen aanwijzingen dat blootstelling aan de te verwachten grenswaarden aan elektromagnetische velden in de woonomgeving leidt tot gezondheidsproblemen.

Dezelfde plek

Met een hoogte van maximaal 40 meter werd volgens de rechtbank ook voldaan aan het Besluit omgevingsrecht. Bij zijn beoordeling betrok de rechtbank dat de mast nabij een woongebied is gelegen, maar ook dat de nieuwe mast op nagenoeg dezelfde plek komt als de huidige mast, dat een groot deel van de voorzieningen aanwezig is, dat het terrein eigendom is van de aanvrager en dat het verschil met de huidige mast niet groot is. De nieuwe zendmast in Waskemeer staat er volgens Lijzenga sinds medio augustus. ‘Nu nog zonder allerhande zenders, maar die worden binnenkort overgeplaatst. Als dat gebeurt is, zal de oude mast worden afgebroken.’

Omvangrijker

Lijzenga stelt dat de bestuursrechter maar een beperkt onderzoek heeft gedaan en dat de uitspraak vooral is gebaseerd op informatie van de gemeente. ‘Nu blijkt dus dat deze informatie onjuist is geweest, want de mast is veel omvangrijker dan gesuggereerd in de vergunning. De gemeente wist dit. Dit is allemaal niet meer te rijmen met de realiteit: de mast is tien meter hoger en anderhalf tot twee keer omvangrijker. Het zou logisch zijn dat de vergunning wordt vernietigd, omdat de omschrijving in de omgevingsvergunning absoluut niet overeenstemt met de realiteit.’

Verplaatst

Lijzenga eist van de gemeente dat alsnog de eigen voorwaarden worden nageleefd die in de beleidsnota ‘’Antennes en zendmasten-beleid Ooststellingwerf’ worden vermeld. ‘Daar staat duidelijk in dat de locatie voor een mast op een bedrijventerrein zover mogelijk van de woningen moet komen te staan en moet wegvallen in de omgeving.’ Hij heeft het college van B&W een handhavingsverzoek gedaan. ‘Ik wil dat de mast alsnog wordt verplaatst, bijvoorbeeld naar het nieuwe sportterrein.’ De gemeente heeft nog niet gereageerd.