‘De auto is bijzaak, de mensen zijn het leukst’. ANWB-medewerker Cor Bijzitter is een bekend gezicht

De grote gele wagen is van verre zichtbaar en geeft het vertrouwen dat de chauffeur in de buurt is. Dat klopt en even later zitten we aan tafel in Pand 1880 in Haulerwijk, hij in het blauw met de gele emblemen van het bedrijf. Het is ook de woonplaats van Cor Bijzitter, hij is een geboren en getogen Stellingwerver. De bus is van zijn werkgever, de ANWB, bij velen bekend en roept wellicht goede herinneringen op.

Cor Bijzitter.

Cor Bijzitter. Anne Westerhof

Cor Bijzitter (1964) is geboren aan de Koumansburg in Haule. Hij was op een na de jongste van zes kinderen in het gezin. Zijn vader had een boerenbedrijf maar naar het boerenleven stonden zijn oren niet. De techniek had zijn voorliefde maar dat werd niet door zijn omgeving gesignaleerd. Het advies van de schoolmeester werd opgevolgd en hij ging naar de mavo.: ‘Er werd toen voor je beslist’. Dat duurde maar kort, bij het snelle repareren van een band voor een leraar merkte deze op dat hij beter af zou zijn op een technische school. Zo geschiedde en het was een schot in de roos. ‘Alles wat mijn ogen zien, kan ik maken’.

Sociale omgang met mensen