Zorgen over verkeerssituatie rond CBS De Akker

FOTO GOOGLE

Er is sprake van een onveilige verkeerssituatie rond basisschool CBS De Akker in Oosterwolde. Dat stelt schooldirecteur Tineke Tjeerdsma in een brief aan de gemeente. Eerder werd vanuit Makkinga ook al aan de bel getrokken over een vergelijkbaar probleem.

De hoofdingang van De Akker zit aan een drukke doorgaande weg in Oosterwolde: de Rijweg. Op deze weg is een maximum van 30 km per uur van kracht, maar de weg nodigt volgens de directeur uit tot sneller rijden zoals zij dagelijks constateert. ‘Dat er een schoolgebouw staat is op twee kleine bordjes na bijna niet te zien, want de school is naar achteren geplaatst.’

Omdat er geen enkele parkeerplaats is aangebracht voor het personeel, staan er volgens haar aan de ene zijde van deze weg allemaal geparkeerde voertuigen van het personeel en aan de andere zijde van de weg is een’ kiss and ride zone’ aangebracht. Ze noemt de zone echter onherkenbaar. ‘Hier stoppen de ouders om hun kind zo snel mogelijk uit te laten stappen. Tussen de geparkeerde voertuigen van een gedeelte van het personeel en de zone manoeuvreren zich de fietsende kinderen van onze school en ook de overige weggebruikers waardoor gevaarlijke situaties ontstaan.’

‘We hebben als team afspraken gemaakt hoeveel voertuigen hier mogen staan, om de situatie niet nog gevaarlijker te maken. Overige personeelsleden parkeren hun auto op een andere plek in de wijk.’ Aan de andere zijde van de Akker zijn nog twee ingangen aan de straat Tussen de Hoven. Aan deze zijde staan de fietsenrekken van alle leerlingen en ook worden daar de leerlingen van de onderbouw en de middenbouw door hun ouders naar school gebracht. Omdat dit voor een gedeelte ook de jongste kinderen betreft worden deze leerlingen tot in de school of op het plein gebracht.

Ouders moeten dus hun auto parkeren en deze verlaten. Omdat er in totaal vier parkeerplekken voor ouders van 170 leerlingen beschikbaar zijn, parkeren ouders hun auto aan beide zijden van de weg. ‘Daartussendoor bewegen zich nog de leerlingen en ouders die fietsend naar school komen. Omdat dit een onoverzichtelijke verkeerssituatie is geworden, hebben we als school vrijwillig een éénrichtingsweg ingesteld op breng - en haal tijden van de school. Overige weggebruikers zijn hiervan natuurlijk niet op de hoogte, wat tot gevaarlijke situaties leidt.’

Deze situatie rond de school is volgens de directeur bekend bij de gemeente. ‘Wij hebben hierover regelmatig contact. In de bijeenkomsten van de Ouderraad en de Medezeggenschapsraad staat de verkeerssituatie bovenaan de agenda en deze brief is dan ook met instemming van beide raden naar u gezonden. Ik hoop en vertrouw erop, dat u samen met ons wilt zoeken naar een oplossing zodat onze leerlingen veilig van- en veilig naar school kunnen komen.’ In antwoord op een vraag van het CDA zei wethouder Marian Jager dat de situatie wordt meegenomen in het strategisch verkeersplan van de gemeente. ‘U zult het terugzien over een maand, het staat er in.’

Nieuws

Meest gelezen