ZorgThuis van Liante breidt thuiszorgactiviteiten uit naar Opsterland

Rikkingahof.

Rikkingahof. Henk Vondeling

ZorgThuis, de thuiszorgtak van Zorggroep Liante uit Oosterwolde heeft donderdag de thuiszorgactiviteiten van Thuiszorg de Schakel Gorredijk overgenomen. De Schakel blijft wel de huishoudelijke hulp zelf aanbieden. Dit onderdeel wordt niet door ZorgThuis overgenomen.

De overname is afgelopen maand in goede samenwerking tussen de partijen en met medewerking van onder meer De Friesland voorbereid en afgerond. Alle medewerkers en cliënten worden meegenomen naar ZorgThuis, waardoor geborgd is dat cliënten hun vertrouwde wijkverpleegkundigen behouden. Met deze overname wordt het verzorgingsgebied van ZorgThuis – nu actief in de gemeente Smallingerland, West- en Ooststellingwerf uitgebreid met de gemeente Opsterland.


ZorgThuis werkt in de gemeenten waar ze actief is nauw samen met gemeenten in bijvoorbeeld dorpskamers. Daarnaast wordt actief samenwerking gezocht met collega zorginstellingen en maatschappelijke dienstverleners om dagbesteding en –activiteiten aan te bieden. Dit najaar opent ZorgThuis in Wolvega een domotica winkel, waar inwoners voor advies, uitleen en aanschaf van handige thuishulpmiddelen terecht kunnen.

Voor Zorggroep Liante, waar ZorgThuis onderdeel van is, betekent deze overname een verdichting van haar zorgaanbod in het werkgebied van Zuid-Oost Friesland. Zorggroep Liante kenmerkt zich door haar lokale en regionale verbondenheid met de wijken en dorpen waar de zeven woonzorglocaties staan.