Zorg bij Friese Staten over het benoemen van concreet aantal op te kopen veehouderijbedrijven; Stikstofminister Van der Wal kan het zien als een aanbod

Hoezeer landbouwgedeputeerde Klaas Fokkinga (FNP) ook benadrukte dat de provincie echt niet uit is op de opkoop van 110 of meer veehouderijbedrijven in Zuidoost-Friesland, hij kon de zorg bij Friese statenleden niet wegnemen.

Landbouwgedeputeerde Klaas Fokkinga (FNP).

Landbouwgedeputeerde Klaas Fokkinga (FNP). Foto: Jacob van Essen

Dat bleek gisteren tijdens een beeldvormende Statencommissie-vergadering die volledig gewijd was aan het Uitvoeringsprogramma Stikstof Fryslan 2030. Hierin staat dat de uitstoot van stikstof in Friesland met een kwart omlaag moet en in de Zuidoosthoek zelfs met 65 procent. Dit vanwege de aanwezigheid van meerdere stikstofgevoelige natuurgebieden in dit deel van de provincie. Deze reductie is te bereikendoor 110 bedrijven en bijna 8000 hectare landbouwgrond op te kopen. In het meest ingrijpende scenario, opgesteld door Wageningen University, zou het mogelijk om 500 bedrijven moeten gaan.

Nieuws

menu