Zoektocht naar noodopvang ligt voorlopig stil. COA zoekt grote locaties

COA ziet af van opvanglocatie 500 vluchtelingen in Utrecht ANP

Ooststellingwerf gaat op dit moment geen energie steken in het zoeken naar noodopvang voor asielzoekers binnen de gemeentegrenzen.

Het Centraal Opvang Asielzoekers (COA) gaf in een gesprek aan voor noodopvang alleen te willen werken met grote locaties met een omvang van minimaal 150 plaatsen. Locaties met een (veel) kleinere omvang passen niet in het beleid van het COA. De inspanningen voor een kleinere locatie zijn onevenredig groter dan voor locaties met een minimale omvang van 150 bedden.

Volgens B & W van Ooststellingwerf is het nu niet wenselijk om veel in het werk te stellen om mogelijkheden te onderzoeken, die vervolgens door het COA niet kunnen worden benut. In het geval dat het COA alsnog een verzoek voor noodopvang binnen Ooststellingwerf doet, die past bij de mogelijkheden van de gemeente, treedt B & W dit verzoek positief tegemoet.

Onderzoeken

In de raadsvergadering van 2 november werd het college verzocht met spoed te onderzoeken of en hoe Ooststellingwerf op korte termijn kan helpen bij de noodopvang van asielzoekers. In het overleg van de Friese Regietafel Migratie en Integratie is afgelopen week de situatie met betrekking tot de noodopvang in Friesland besproken. Aan deze regietafel namen onder voorzitterschap van de commissaris van de Koning de achttien Friese gemeenten, het Ministerie van Justitie & Veiligheid, het Centraal Opvang Asielzoekers (COA) en het rijksvastgoedbedrijf deel. Burgemeester Korthuis vertegenwoordigde Ooststellingwerf bij het gesprek.

Nieuws

Meest gelezen