Wetterskip geeft geld voor wadi in vernieuwde wijk Haerenkwartier

Wadi als laagte in het gras…..

Wadi als laagte in het gras….. Eigen foto

Het Wetterskip Fryslan stelt geld beschikbaar om op een alternatieve wijze om te gaan met regenwater in de wijk Haerenkwartier in Oosterwolde. Daar komt een ‘wadi’.

Wadi betekent “droogstaande rivierbedding”. In dit geval een laagte in de groenstrook tussen de woningen en de wegen. In deze laagte wordt het regenwater vanuit het middelste deel van de wijk opgevangen en kan het wegzakken in de grond. Daarnaast wordt om de wijk een infiltratie - /transportriool voor regenwater aangelegd. Dit riool ontvangt en verwerkt het regenwater vanuit de buitenrand van de wijk.

Droogte en hitte

Met deze maatregelen reduceert de gemeente niet alleen het risico op eventuele schade en overlast ten gevolge van extreme regenval, maar ook ten gevolge van droogte en hitte. Het aanleggen van een wadi (en daarmee meer groen in de wijk) heeft volgens het college een positief effect op het reduceren van hitte in vergelijking tot het aanleggen van extra verhardingen. Daarnaast heeft het infiltreren van regenwater tijdens natte perioden een positief effect op de grondwaterstand in een periode van droogte.

In 2019 is daartoe door de gemeenteraad al een bedrag van € 650.000,= beschikbaar gesteld. Het Wetterskip zegt nu € 90.000,-toe. VVD, D66, Wij Lokaal, Stellingwerf Plus, en ChristenUnie vonden die plannen overigens toen veel te duur. Uit zogeheten stresstests zou blijken dat het Haerenkwartier ook bij hevige en aanhoudende regenval geen wateroverlast hoeft te verwachten.