Wethouder belooft balans te zoeken in belangen leefomgeving

Wethouder Vos.

Met alleen de stem van de ChristenUnie tegen is dinsdagavond in de gemeenteraad van Ooststellingwerf de Omgevingsvisie vastgesteld. Daarin worden de kernkwaliteiten van de gemeente beschreven.

De Omgevingsvisie is een verplicht instrument voor het rijk, de provincie en de gemeente. Je legt daarin ambities en beleidsdoelen voor de leefomgeving voor de lange termijn vast.

In een commissievergadering was eerder al duidelijk dat sommige partijen vinden dat landbouw er beter uit moet komen, anderen vinden juist dat recreatie en natuur er te bekaaid afkomen. Het is de bekende discussie tussen partijen die andere prioriteiten leggen. Wethouder Marcel Bos moest nog weer eens verbaal flink aan de bak om met succes een motie van GroenLinks van tafel te krijgen.

Die partij wilde vastleggen dat de natuur in Ooststellingwerf versterkt en beschermd dient te worden. Aanvankelijk sprak fractievoorzitter Henk Vos zelfs over uitbreiden, maar dat nuanceerde hij later weer. Vos zag zijn partij als de advocaat van de natuur, die niet voor zichzelf kan opkomen. ’Hoe houden we wat we hebben in stand voor de volgende generatie? Wees zuinig met de kwaliteiten dei we hebben en wees zorgvuldig met nieuwe ontwikkelingen.’

GroenLinks stelde aanvankelijk een onderzoek voor. De gemeente moest de ‘basiskwaliteit van de natuur en het landschap in Ooststellingwerf’ in beeld te brengen. Diverse andere fracties probeerden te begrijpen wat GroenLinks nu eigenlijk wilde. Na een afwijzende reactie van wethouder Bos bleef er weinig steun meer over.

Het landelijk gebied is volgens Bos immers onderdeel van de Omgevingsgvisie. ‘U legt al een claim op een toekomst waarvan we niet weten hoe die wordt. De visie is een basis om aan het o zo mooie Ooststellingwerf te werken. De motie is veel te stellig. Het is niet het één of het ander. We gaan balans aanbrengen.’ Daarmee nam Vos genoegen.

Maar juist die balans kwam volgens Berend Leistra van de ChristenUnie onvoldoende in de visie naar voren. Hij vond de visie teveel gericht op cultuur en natuur en te weinig op landbouw. ‘We hebben zorgen dat sommige zaken ondersneeuwen. Er is nu balans in het buitengebied, waar mensen goed samenwerken.’ En die balans was in de beleving van Leistra een zegen van de ruilverkaveling, die Henk Vos juist als een kaalslag heeft ervaren.

Wolter Slager van Wij Lokaal worstelde met de vraag wat nu wel of niet de taak van een gemeente of de provincie is. Hij was niet echt tevreden over de visie. ‘De visie is een kapstok waar alles aan wordt opgehangen, maar als de haakjes niet deugen….’

Eensgezind was de raad over een amendement van de fractie van Wij Lokaal. In de Omgevingsvisie stond dat in de drie grootste dorpen de eerstelijnszorgvoorzieningen behouden moeten worden. Dan gaat het vooral om de huisarts. Maar er is nu al een huisarts in zes dorpen. Het behoud van àlle nu aanwezige eerstelijnszorgvoorzieningen vond de raad belangrijk. Dit moet dus ook alsnog in de visie worden vermeld.

Nieuws

Meest gelezen