Wethouder: ‘Bouw van Lidl in Oosterwolde start binnen een half jaar’

De nieuwe Lidl.

De nieuwe Lidl. Eigen foto

Binnen een half jaar wordt gestart met de bouw van een nieuwe Lidl-supermarkt op de hoek van de 13 Aprilstraat en de Snellingerdijk in Oosterwolde. Dat maakte wethouder Jan van Weperen dinsdagavond in de raadsvergadering van Ooststellingwerf bekend. Dat was goed nieuws, want de raad is de bestaande leegstand meer dan zat.

Dat ging zover dat de Vrije Partij Ooststellingwerf (VPO) met een voorstel kwam om schermen met printafbeeldingen voor het leegstaande pand te plaatsen ‘net zoals in Parijs en Moskou’. De hoek is immers een visitekaartje van het winkelhart. De wethouder vond het idee om zo de situatie te verfraaien sympathiek, maar dus eigenlijk niet meer nodig omdat er veranderingen op komst zijn. Hij wil het idee best betrekken bij vergelijkbare situaties.

Groene afscheiding

Er was in de raad ook wel verzet tegen een scherm van staal en plastic. Dan maar natuurlijke materialen, vonden GroenLinks en de ChristenUnie. De VVD vreest dat schermen het zicht ontnemen op dat ongewenste dingen daarachter. De VPO paste de motie aan door vervolgens te pleiten voor een onderzoek naar een natuurlijke groene afscheiding, die ook hergebruikt kan worden. Die motie werd daardoor met 11 tegen 9 aangenomen, al werd de motie nog steeds door het college ontraden.

Geen blokkendoos

De wethouder meldde overigens dat er in het eerste ontwerp van de nieuwe Lidl verrassend veel groen wordt verwerkt en het is volgens Van Weperen zeker geen blokkendoos. De supermarkt zit nu aan de Trambaan, maar wil groeien. Het is alweer twee jaar geleden dat de verhuizing werd aangekondigd.

Detailhandelsvisie

Het onderwerp kwam aan de orde bij de behandeling van de detailhandelsvisie. Die werd met unanieme stemmen vastgesteld. Met de visie kan actief worden ingespeeld op toekomstige ontwikkelingen. In de visie worden mogelijkheden geboden om van bijvoorbeeld winkels die geruime tijd leegstaan woningen te maken. Daarmee kan ingespeeld worden op de behoefte aan bijvoorbeeld een grote vraag naar woningen en een afnemende vraag naar winkelruimte.