Wegen rond Venekoterbrug in Oosterwolde gaan 2,5 week dicht. Werkzaamheden aan Houtwal, Molenweg, Schottelenburgweg en 't Oost

De brug gaat op de schop.

De brug gaat op de schop. FOTO ANDRIES VAN VUGT

De provincie start maandag 11 april met de aanleg van het nieuwe kruispunt aan de Houtwal en de rotonde aan de Molenweg in Oosterwolde. Gelijktijdig wordt er onderhoud uitgevoerd aan de Schottelenburgweg en ’t Oost.

Het kruispunt Houtwal, de rotonde Molenweg en de Schottelenburgweg zijn tot en met 29 april volledig afgesloten voor al het verkeer. Tijdens de stremmingen wordt het verkeer omgeleid via de N373, de N371 en de N381. Fietsers kunnen via de tijdelijke brug en de Hornleger rijden. Als alles volgens planning verloopt zijn de werkzaamheden in juni helemaal klaar. Om hinder voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken, combineert de provincie de diverse werkzaamheden.

N919

De werkzaamheden aan de Venekoterweg (N919) en de Venekoterbrug in Oosterwolde zijn in volle gang. Een deel van de werkzaamheden is inmiddels klaar. In het voorjaar van 2021 werd het kruispunt aan de Rijweg veiliger gemaakt door een middengeleider aan te leg­gen. Fietsers kunnen nu in twee keer de weg overste­ken. De snelheid voor het autoverkeer rond het kruispunt werd omlaag gebracht naar 60 kilometer per uur. Ook kreeg de weg een nieuwe laag asfalt en nieuwe markering.

Venekoterweg

In oktober en november vorig jaar zijn er werkzaam­heden aan de Venekoterweg (N919) uitgevoerd. Tus­sen de ovonde aan de Ploeggang en het kruispunt aan de Houtwal is een nieuwe laag asfalt aangebracht. Tijdens de werkzaamheden bleek dat de kwaliteit van de leidingen die voor afwatering zorgen slecht was. Die leidingen moesten worden hersteld, waardoor de werkzaamheden langer duurden.

Kruispunt en rotonde

Vorig jaar september is de Venekoterbrug verwijderd en is er een tijdelijke brug aangelegd. De oude brug is naar Groningen vervoerd en ligt daar nu in opslag. Voor deze brug probeert de provincie een nieuwe bestemming te vinden. Op dit moment zijn aannemerscombinatie Macadam en machinefabriek Rusthoven bezig met het bouwen van de nieuwe brug. De fundering van de brug is inmiddels klaar. Naar verwachting kan de aannemer het bovenste gedeelte van de brug binnenkort plaatsen. Daarna brengen ze de elektrotechnische installatie aan, waarna de brug wordt getest. Als alles volgens planning verloopt, kan het verkeer vanaf mei over de nieuwe Venekoterbrug rijden. De tijdelijke brug wordt dan verwijderd.

Het kruispunt aan de Houtwal wordt opnieuw ingericht. Ook de rotonde aan de Molenweg wordt aangepast. Het groene deel in het midden van de rotonde wordt kleiner gemaakt en het overrijdbare deel wordt groter. Tevens wordt de fietsoversteek aan de noordzijde van de rotonde aangepakt. Deze wordt verder van de rotonde geplaatst en er komt een middengeleider.

Schottelenburgweg en ‘t Oost

Naast deze werkzaamheden wordt er groot onderhoud uitgevoerd aan de Schottelenburgweg en ’t Oost. De Schottelenburgweg en ’t Oost krijgen tussen de rotonde aan de Molenweg en de afslag naar Schrappinga een nieuwe laag asfalt. Langs ’t Oost komen grasbetontegels.